Til hovedinnhold

Teknologi for bedre fiskevelferd

Teknologi for bedre fiskevelferd

Hos SINTEF OCEAN jobbes det med en satsing på teknologi som skal lede til bedre fiskevelferd.

Bilde av sensorikk
SENSORFISK v1.0 til å tallfeste belastning og påvirkninger av fisk i rørsystemer

Myndigheter og oppdrettere setter økt fokus på fiskevelferd og dokumentasjon av produkter og prosesser i oppdrettsnæringen. Dette er et resultat av en modningsprosess, der lover og forskrifter stiller stadig større krav til dokumentasjon av funksjonsdyktighet, prestasjonsegenskaper og miljøvennlighet (relatert til rømming, sykdomsspredning og utslipp).

Hos SINTEF OCEAN jobbes det med en satsning på teknologi som skal lede til bedre fiskevelferd. Dette inkluderer teknologi for dokumentasjon av f.eks. avlusningsutstyr, men også nye metoder for å overvåke og forstå fiskens situasjon/tilstand i merdene.

Aktuelle prosjekter