Til hovedinnhold

Masseprodusert skreddersøm

Masseprodusert skreddersøm

Tanken bak masseprodusert skreddersøm er å profittere på at hver kunde har ulike behov, og at de blir mest fornøyd med sin egen design. Et kundetilpasset produkt tåler litt høyere pris enn et standardprodukt!

Masseprodusert skreddersøm var en umulig tanke få tiår tilbake, man måtte velge mellom effektiv produksjon av få produktvarianter, eller mer kostbar en-stykk tilvirkning, utført av håndverkere og mestere innen sitt fag. Nå kan man i mange tilfeller etablere produksjon av kundetilpassede løsninger i stor skala og med høy effektivitet.

SINTEF har kompetanse på de viktigste bestanddelene av masseprodusert skreddersøm:

Robuste prosesser og visualisering for å oppnå fleksibilitet og engasjerte ansatte. Nye teknologier gjør det lettere å kommunisere med kunder og å produsere et bredt spekter av produkter, mens opplæring og opplæring i nye operasjoner og teknologier gir folk mulighet til å skape mer fleksible operasjoner. Robust prosessdesign omfatter muligheten til å gjenbruke eller kombinere eksisterende organisatoriske- og verdikjede- ressurser for å oppfylle en strøm av differensierte kundebehov. Det kan oppnås ved fleksibel automatisering, prosessmodularitet og adaptiv menneskelig kapital.

Valgnavigasjon er evnen til å støtte kundene i å identifisere sine løsninger, samtidig som kompleksiteten og byrden av valget minimeres. Bør tilpasses ulike brukere, som f.eks. egne salgsfolk, privatkunder, detaljister, entreprenører osv. Kundene skal selv klare å komme frem til sitt drømmeprodukt, og like prosessen frem til det! Alt bedriften kan tilby av løsninger skal presenteres intuitivt og uten at det oppfattes som vanskelig å velge. Resultatet skal være en entydig bestilling, klar for raskt produksjon!

Integrated value creation er en av måtene å jobbe på i fremtiden, slik vi kjenner fra f.eks. Apple. Kundene kan ha gode ideer til nye løsninger, andre ideer enn bedriftene selv har, slik at kundene må integreres i utviklingsarbeidet så langt det er mulig. Dette ligner tankene i åpen innovasjon, men vårt begrep er integrert verdiskaping. Få alle med på laget i utvikling av fremtiden!

Løsningsrom er det bedriften har å tilby innenfor rammene av masseprodusert skreddersøm. Salg skal unngå vanskelige ordre og kunne lose kundene mot produkter som er forberedt for produksjon. Hva som tilbys i løsningsrommet er hele tiden under utvikling, nye produkter, funksjoner, design kommer til som resultat av kontinuerlig -utvikling og -forbedring. Det vil også endres som følge av innspill fra kundene.

Eksempelprosjekter: CustomR, ARMS, Empower, Scandinavian Heartland

Fagmiljø: Teknologiledelse, Organisasjon og produksjonsledelse

Seniorforsker
930 86 685

Eksempelprosjekter

Utvalgte publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1374538

As mass customization is becoming a more widely adopted business strategy, not only large companies but also SMEs are beginning to adopt mass customization. Previous research suggests that in order to become a successful mass customizer, companies must hold three fundamental capabilities: solution s...

Forfattere Kjeld Nielsen Thomas D. Brunoe Lars Skjelstad Maria Kristina Kollberg Thomassen
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1085444

Norwegian leisure boat manufacturers have experienced a transition from large to small production series during the last years following a general decline in demand. They are forced to transform large-scale operations into handling small volumes of highly customized products while maintaining the sa...

År 2014
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel