Til hovedinnhold
Norsk English

Norges Branntekniske Laboratorium - NBL

SINTEF utfører ikke branntesting av produkter, dette gjøres i Norge av RISE Fire Research.

RISE Fire Research er et aksjeselskap, eid av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (70 %) og SINTEF (30 %). Vi holder til i Trondheim og er Norges branntekniske kompetansesenter.

RISE Fire Research tester og utsteder produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter. RISE Fire Research (tidl. SP Fire Research AS) var tidligere en del av SINTEF-konsernet under navnet SINTEF NBL.

Kompetansesenteret endret navn i begynnelsen av 2014, da SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ble majoritetsaksjonær med 70 % av aksjene. SINTEF eier nå 30 % av aksjene

nettsidene til RISE Fire Research finnes det oppdatert produktdokumentasjon for ildsteder, skorsteiner og andre brannrelaterte produkter.

RISE Fire Research kan kontaktes på e-post og telefon 464 18 000.

SINTEF utsteder produktdokumentasjon for vinduer og dører med klassifisert brannmotstand, produkter for tetting rundt gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner, plate- og pussprodukter for beskyttelse mot direkte branneksponering på konstruksjoner/elementer etc.

SINTEF foretar branntekniske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av SINTEF Teknisk Godkjenning, der det godkjente produktet har betydning for brannsikkerheten.

Kontaktinformasjon

Tlf: 464 18 000
E-post:

Postadresse:
Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Tillerbruvegen 202
7092 Tiller