Til hovedinnhold

Info-blad

Info-blad

Info-blad ble etablert i 1982. De består av kortfattede informasjonsblad som omhandler høyspenningskomponenter og høyspenningssystem. Komponentinformasjonen er i hovedsak basert på prøver og tester utført i SINTEF Energi sine laboratorier og utendørs prøvestasjoner. Laboratorieprøvene er vanligvis utført i henhold til internasjonale normer for høyspennings-komponentene, mens prøvene i prøvestasjonene er langtidsprøver for å vurdere driftsegenskapene til komponentene i utsatt kystklima.

  • Info-blad er et hjelpemiddel for planlegging og drift rettet mot energiforsyning, industri og konsulenter.
  • Info-blad ble etablert i 1982. Ved utgangen av april 2021 er det gitt ut 337 info-blad og nye blad utgis hvert år. Tidligere ble Info-blad utgitt som en papirversjon, men blir i dag bare utgitt som en e-Room løsning.
  • Ved å abonnere får du tilgang til oppdatert informasjon om de fleste komponentene som inngår i nettet.

Info-blad er basert på eRoom løsning som krever innloggingTil deg som ikke er abonnent:
Du kan få en demonstrasjon på design og innhold på et av Info-bladene ved å ta kontakt med Ann-Jorun Faremo 


Tema som er behandlet:
1. Isolatorer
2. Opphengsutstyr
3. Klemmemateriell
4. Avledere
5. Sikringer
6. Sjøkabel
7. Overspenningsvern
8. Jording
9. Kabelanlegg
10. Høyspenningsanlegg
11. EX-hengeledningsanlegg
12. Transformatorer
13. Korrosjon/vern/kontaktfett
14. Plastisolasjon
15. Belysning
16. Statisk elektrisitet
17. Høyspenningsisolasjon
18. BLX-anlegg
19. Liner og ledninger
20. Fornybar energi
21. Mastekonstruksjoner
22. Systemdrift
23. Trestolper
24. Toveiskommunikasjon (Utgått)
25. Elkvalitet
26. Klima
27. Elektrifisering av transport

Publisert onsdag 16. juli 2014
Laboratoriesjef
926 09 756

Prosjektstart

1982