Til hovedinnhold

Miljøgiftanalyser

Miljøgiftanalyser

Master of science
928 10 578

SINTEF tilbyr miljøgiftanalyser tilpasset din bedrifts behov.

SINTEF, Massespektrometri

Miljøgiftanalyser

Kontakt: / (+47) 406 12 584 (alle virkedager mellom kl 08-16)

Analysetjenester
SINTEF tilbyr miljøgiftanalyser i biologisk materiale og ingredienser av marin opprinnelse tilpasset din bedrifts behov.

Akkreditering etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017

Vårt laboratorium er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017, (testlab 310) 

www.akkreditert.no/akkreditert-organisasjoner

Akkrediteringsomfanget inkluderer metodikk for bestemmelse av PCB, dioksiner, furaner og tungmetaller i biologisk materiale og ingredienser av marin opprinnelse.

I tillegg er vi under revisjon for GMP+ B11 sertifisering av laboratoriet.

Analyseinformasjon

Rekvisisjon for kjemiske analyser

Viktige mål for oss er å være konkurransedyktig på pris og leveringstid, samt å være en lett tilgjengelig faglig ressurs for våre kunder.

Vi er partner-lab til Agilent og samarbeider med SINTEF Ocean.

Analyseforløp

SINTEF / Thor Nielsen

Laboratoriet tilbyr følgende analysetjenester:

 • Dioksiner og furaner (17 PCDD/F)*
 • Polyklorinerte bifenyler (12 DL-PCB og 6 NDL-PCB)*
 • Tungmetaller (As, Hg, Pb, Cd, Cu og Fe)*
 • Antioksidanter (BHA, BHT, Propyl gallate, Ethoxyquin)
 • Biogene aminer
 • Aflatoksiner
 • Lakselusmidler
 • Vannbestemmelse ved Karl Fisher

  * Akkrediterte analyser

Analyser under utvikling:

 • Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Pesticider
 • 209 PCB
 • Kvalitetsparametere som tørrvekt, fettsyreprofilering mm.

Alle analyser gjøres av godt kvalifisert personell i vårt laboratorium i Trondheim. Analysemetodene er validert i henhold til EU-krav (644/2017, 709/2014, 836/2011 og 582/2016)

Biologisk materiale og ingredienser av marin opprinnelse

 • Marine oljer (fiskeoljer)
 • Marine væsker som konsentrat og hydrolysat
 • Marine organvev som lever og muskel
 • Marine produkter som fiskemel og fiskeprotein
Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Foto: SINTEF / Thor Nielsen


Ta gjerne direkte kontakt med oss ved spørsmål!
Kontaktpersoner:
Cathrine Løvmo, Trude Guldberg, Marianne Steinsvik Kjos, Marit SandrødTherese M. Harbak

Metoder

Vi utfører miljøgiftanalyser i de fleste marine ingredienser samt fiskevev.

 • Prøveopprensing til PCB - og dioksinanalyse gjøres ved hjelp av LC-Tech dioksinsystem, og analyseres ved GC-MS/MS.
 • Prøver til tungmetallanalyse blir dekomponert ved mikro-bølgeassistert oppvarming og analysert på ICP-MS/MS.

Laboratoriet deltar regelmessig i internasjonale eksterne kvalitetskontrollprogram.

Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Foto SINTEF / Thor Nielsen

Øvrige forskningsbaserte analyser og tjenester innen miljøgiftanalyser

Vi har lang og bred erfaring med gjennomføring av forskningsprosjekter og har høy kompetanse innenfor de fleste fagfelt ved bruk av kromatografi og massespektrometri.

Vi kan også tilby rådgivning vedrørende analyser.

foto: SINTEF / Thor Nielsen

Utvikling og validering tilpasset dine behov
Som forskningslaboratorium kan vi utføre utvikling og validering av nye analyser etter ønske. Vi kan tilby planlegging og gjennomføring av forsøk, tolkning av resultater og utarbeidelse av sluttrapport.

Support
Vi kan også tilby support på metodeutvikling og/eller metodeoptimalisering samt implementering av metodikk i din bedrift!

Prosess og prosessoptimalisering
Vi kan tilby analyser og oppdragsforskning i tilknytning til prosess og prosessoptimalisering innen marin fôr– og matvareindustri.

Ta kontakt!
Ved spørsmål om andre typer analyser i marine produkter, ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Kolbjørn Zahlsen

Seniorforsker
986 93 199
Navn
Kolbjørn Zahlsen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
986 93 199
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Trude Sophie Guldberg

Master of science
928 10 578
Navn
Trude Sophie Guldberg
Tittel
Master of science
Telefon
928 10 578
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Cathrine Løvmo

Senioringeniør
415 05 303
Navn
Cathrine Løvmo
Tittel
Senioringeniør
Telefon
415 05 303
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Marianne Steinsvik Kjos

Senioringeniør
918 73 817
Navn
Marianne Steinsvik Kjos
Tittel
Senioringeniør
Telefon
918 73 817
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Marit Sandrød

Senioringeniør
976 69 736
Navn
Marit Sandrød
Tittel
Senioringeniør
Telefon
976 69 736
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Møyfrid Therese Myhre Harbak

Senioringeniør
971 38 592
Navn
Møyfrid Therese Myhre Harbak
Tittel
Senioringeniør
Telefon
971 38 592
Avdeling
Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS