Til hovedinnhold

Instrumenter

Instrumenter

Forsker
930 02 340

Forskningsgruppe for Massespektrometri er en del av SINTEF Industri. Gruppen består av forskere, ingeniører og mastere og har en toppmoderne instrumentpark. Vi har som mål å tilby kvalitetssikrede og akkrediterte analyser samt å være et ledende laboratorium innen spesial- og forskningsbaserte analyser.

Foto: SINTEF / Thor Nielsen

Instrumentparken vår

 • GC-MS OG GC-MS/MS
  Egnet til flyktige/delvis flyktige forbindelser som identifiseres og kvantifiseres med høy sensitivitet på grunnlag av deres unike massespekter.
 • LC-MS OG LC-MS/MS
  Egnet for større og mer polare forbindelser, metabolitter, toksiner, legemidler, proteiner og polymerer.
 • FFF OG GPC
  Benyttes til størrelsesbestemmelse av større polymerer og nanopartikler, og kan kobles til ulike detektorer, som MS, UV, RI og MALS.
 • ICP-MS/MS
  Brukes til høysensitiv element-analyse. Kan kobles til FFF eller Laser Ablation (LA) som kan brukes for analyse og lokalisering i fast materiale (imaging).
 • FTICR-MS
  Har en unik kapasitet for identifisering og analyse av stoffer i ekstremt komplekse prøver, som olje og biologiske prøver. Teknikken kan brukes til lokalisering av stoffgrupper som for eksempel lipider i vevsmateriale (MALDI Imaging).
 • MALDI-TOF/TOF-MS OG LC-TOF-MS/MS
  Komplementære teknikker som brukes i forbindelse med identifisering og imaging.
Foto  SINTEF / Thor Nielsen