Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Konserndirektør
952 71 607

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, petroleumsteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Et sertifisert institutt

SINTEF Industri (tidligere Materialer og kjemi) skal til enhver tid arbeide for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og forventninger, og prioritere hensynet til kvalitet.

Instituttet er sertifisert i henhold til NS- EN ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Les mer om oss som et sertifisert institutt

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Industris Instituttråd:

Reidar Bye, Visekonsernsjef, SINTEF
Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Industri
Jack A. Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Industri
Øyvind Weiby Gregersen, Dekan, NTNU
Klaus Magnus Håland Johansen, Seniorrådgiver, UiO
Ole-Jacob Siljan, SVP – Head of Technology and Projects, Yara International
Aasgeir Valderhaug, Director R&D - Corporate Specialist Silicon Alloy Production, Elkem AS, Technology
Ida Eir Lauritzen, Kunnskapsforvalter, SINTEF Industri (p)
Francesca Lønstad Bleken
, forsker, SINTEF Industri

SINTEF Industris ledelse:

Eli Aamot, konserndirektør
Jack Arild Ødegård, forskningsdirektør
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef
Marit Elin Johnsen, økonomisjef
Sissel Løberg
instituttkoordinator
Karen Asbøll, HR-sjef
Jon Olav BjørgumKS-sjef
Rune Bredesen, Forskningssjef

Nina Dahl, Forskningssjef

Trond Erling Ellingsen
, Forskningssjef
Cornelis Spooren
, Forskningssjef
Lars Sørum, Forskningssjef
Duncan Akporiaye, Forskningssjef

Nøkkeltall

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1814616

The RCN competence project ROP was initiated in January 2014, with the main objective to establish basic knowledge on subsea hyperbaric repair welding and degradation of clad and lined pipes, as well as C-Mn steel. The project is motivated by the need for improving the contingency situation and incr...

Forfattere Olden Vigdis Lindholm Dag Fjær Hallvard Gustav Rudshaug Magne Aune Ragnhild Ren Xiaobo
År 2019
Type Rapport/avhandling