Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Konserndirektør
952 71 607

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, petroleumsteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Et sertifisert institutt

SINTEF Industri (tidligere Materialer og kjemi) skal til enhver tid arbeide for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og forventninger, og prioritere hensynet til kvalitet.

Instituttet er sertifisert i henhold til NS- EN ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Les mer om oss som et sertifisert institutt

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Industris Instituttråd:

Reidar Bye, Visekonsernsjef, SINTEF
Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Industri
Jack A. Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Industri
, Dekan, NTNU
, Seniorrådgiver, UiO
, SVP – Head of Technology and Projects, Yara International
Aasgeir Valderhaug, Director R&D - Corporate Specialist Silicon Alloy Production, Elkem AS, Technology
Ida Eir Lauritzen, Kunnskapsforvalter, SINTEF Industri
Francesca Lønstad Bleken
, forsker, SINTEF Industri

SINTEF Industris ledelse:

Eli Aamot, konserndirektør
Jack Arild Ødegård, forskningsdirektør
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef
Marit Elin Johnsen, økonomisjef
Sissel Løberg
instituttkoordinator
Karen Asbøll, HR-sjef
Jon Olav BjørgumKS-sjef
Rune Bredesen, Forskningssjef

Nina Dahl, Forskningssjef

Trond Erling Ellingsen
, Forskningssjef
Cornelis Spooren
, Forskningssjef
Lars Sørum, Forskningssjef
Duncan Akporiaye, Forskningssjef

Nøkkeltall

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1880160/

Nanoporous amorphous silicon (a-Si) with <5 nm cylindrical pores have been fabricated by phase separation of aluminum (Al) and silicon, forming self-assembled Al nanowires (NWs), followed by subsequent removal of Al by wet etching. This work studies the removal process of the Al NWs when using the...

Forfattere Torunn Kjeldstad Annett Thøgersen Marit Synnøve Sæverud Stange Ingvild Julie Thue Jensen Ola Nilsen Augustinas Galeckas Eduard Monakhov
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1857353/

..."Increased durability and resistance" against harsh exposure conditions of reinforced concrete with advanced admixtures validated and demonstrated in selected scenarios of energy infrastructures towards ice-abrasion, maritime chloride ingress, freeze-thaw cycles and hydraulic pressure, high...

Forfattere Kjell Tore Fosså Monika Pilz
År 2020
Type Faglig foredrag