Til hovedinnhold

Om oss

Om oss

Konserndirektør
952 71 607

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, petroleumsteknologi, anvendt kjemi og biologi.

Et sertifisert institutt

SINTEF Industri (tidligere Materialer og kjemi) skal til enhver tid arbeide for å oppfylle våre kunders krav, reelle behov og forventninger, og prioritere hensynet til kvalitet.

Instituttet er sertifisert i henhold til NS- EN ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 og forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det vil si at organisasjonen skal sikre at vi leverer varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav (bl.a. kundens), at vi har en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, og at vi jobber systematisk med arbeidsmiljøet og sikkerheten for våre medarbeidere.

Les mer om oss som et sertifisert institutt

Sertifiseringen gjelder implementering og vedlikehold av styringssystem.

Instituttråd og ledelse

SINTEF Industris Instituttråd:

Reidar Bye, Visekonsernsjef, SINTEF
Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF Industri
Jack A. Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Industri
, Dekan, NTNU
, Seniorrådgiver, UiO
, SVP – Head of Technology and Projects, Yara International
Aasgeir Valderhaug, Director R&D - Corporate Specialist Silicon Alloy Production, Elkem AS, Technology
Ida Eir Lauritzen, Kunnskapsforvalter, SINTEF Industri
Francesca Lønstad Bleken
, forsker, SINTEF Industri

SINTEF Industris ledelse:

Eli Aamot, konserndirektør
Jack Arild Ødegård, forskningsdirektør
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef
Marit Elin Johnsen, økonomisjef
Sissel Løberg
instituttkoordinator
Karen Asbøll, HR-sjef
Jon Olav BjørgumKS-sjef
Rune Bredesen, Forskningssjef

Nina Dahl, Forskningssjef

Trond Erling Ellingsen
, Forskningssjef
Cornelis Spooren
, Forskningssjef
Lars Sørum, Forskningssjef
Duncan Akporiaye, Forskningssjef

Nøkkeltall

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1839499/

The REALISE project, which began in May 2020, applies the expertise of 14 partners from eight European countries and 2 partners from China to demonstrate the operability and effectiveness of CCUS within existing refinery-centred clusters of industry. Our research teams will assess innovative...

Forfattere Inna Kim
År 2020
Type Nettsider (opplysningsmateriale)