Til hovedinnhold

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

Leveranser fra Grønne bærekraftige sommerjobber 2019

I år har fem studenter fra NTNU i Trondheim arbeidet med tre ulike oppgaver som flere ACT-bedrifter samarbeider om. Oppgavene har tema digitalisering/automatisering, optimalisering av energisystemer og utvikling av KPIer for bærekraftig innkjøp.

Sommerstudentene Jacob Rise, Ole-Jacob Jacobsen, Marthe Dynge, Khalil Mishal og Magnus Wetjen fra NTNU. Foto SINTEF Helgeland