Til hovedinnhold

Smart og grønn industri

Smart og grønn industri

Seniorforsker
957 54 931

Vår kompetanse på optimering og beslutningsstøtte bidrar til å realisere potensiale i framtidas fabrikker og industri, som vil være preget av bruk av data, cyber-fysiske system og Tingenes Internett.