Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Havbunnsfabrikk

Havbunnsfabrikk

Undervannsproduksjon, prosessering og transport av olje og gass krever pålitelig strømforsyning.Vi lukker teknologigapet knyttet til dypt vann, høyere strømkrav og større transportlengder i samarbeid med oljeselskaper og leverandører.SINTEF kan teste materialer og utstyr under kombinasjonen av høy elektrisk spenning og høyt trykk.

SINTEF Industris forskningsområder:

  • Undervanns kraftforsyning
  • Kompakte system
  • Gass / væske-separasjon
  • Flerfase rørtransport
  • Nanoteknologi
  • Bioteknologi
  • Vedlikehold
Seniorforsker