Til hovedinnhold

Big Data

Big Data

Løsninger som gjør data om til kunnskap og skaper kommersielle verdier

I fremtiden vil data være en viktig økonomisk verdi. Evnen til å håndtere og trekke ut verdier fra proprietære data vil gi næringsaktører et konkurransefortrinn, og slike data vil være sentrale pådrivere for økonomisk vekst og sysselsetting. Likeledes vil kravene til det offentlige om mer effektiv og smartere tjenesteleveranse til både næringsliv og befolkningen generelt måtte oppfylles ved å bruke data som forsterker og understreker den enkelte bransjes valg og beslutninger. Det er dette Big Data handler om.

Kontaktperson

Aktuelt

Forskere skal jakte på verdier i “mørke data”

Utviklingen i teknologier som tingenes internett genererer enorme mengder av "mørke data", det vil si data som samles inn, men som ikke blir brukt. DataClouds visjon er å skape verdi av "mørke data" som hittil har vært utfordrende å ta i bruk.

NorwAI skal smi data til verdier

Innovasjonstakten skal økes for næringslivet når norske bedrifter satser store beløp på kunstig intelligens. Det nye forskningssenteret NorwAI i Trondheim blir det nasjonale kraftsenteret som samler de største aktørene innen næringsliv og akademia. Senteret skal bli en vekstmotor der de mest ambisiøse samles for næringsrettet forskning og innovasjon under NTNUs og SINTEFs ledelse.

Prosjekter

Ekspertiser