Til hovedinnhold

Big Data

Big Data

Løsninger som gjør data om til kunnskap og skaper kommersielle verdier

I fremtiden vil data være en viktig økonomisk verdi. Evnen til å håndtere og trekke ut verdier fra proprietære data vil gi næringsaktører et konkurransefortrinn, og slike data vil være sentrale pådrivere for økonomisk vekst og sysselsetting. Likeledes vil kravene til det offentlige om mer effektiv og smartere tjenesteleveranse til både næringsliv og befolkningen generelt måtte oppfylles ved å bruke data som forsterker og understreker den enkelte bransjes valg og beslutninger. Det er dette Big Data handler om.

Forskningssjef
+47 930 12 639

Aktuelt

Prosjekter

Ekspertiser

z