Til hovedinnhold
Norsk English

Podkast: Lyden av smarte samfunn

Hva er et smart samfunn? Er det et sted hvor alle tingene rundt deg har blitt smartere? Eller er det et sted hvor vi jobber, lever og forbruker smartere enn før? Lytt og lær i disse podkastepisodene.

For å forstå bedre hva de ulike byggeklossene i et smart samfunn er, har vi snakket med tre forskere og en kommunaldirektør. I tre podkast-episoder kan du høre mer om hvordan næringsliv, offentlige aktører og forskere samarbeider for å planlegge bærekraftig, dele data og utvikle grønn industri.

- Smarte samfunn er et satsingsområde i SINTEF hvor vår tverrfaglige kompetanse virkelig kommer til anvendelse, forteller forskningssjef Berit Laanke. Hun leder satsingen som skal hjelpe offentlig sektor til å styrke sin evne til å skape et bærekraftig samfunn.

Et smart samfunn er datadrevet, integrert og grønt. Det krever at vi tenker nytt og jobber sammen på andre måter enn tidligere. Og fordi svarene på hvordan vi skal bli et smart samfunn, ikke er klare, er innovasjon og forskning en nøkkel.

Deling av data

Deling av data

Data i store mengder gjør at kommuner kan finne sammenhenger og legge gode planer for innbyggere og næringsliv. Men selv om de har data, er det ikke sikkert de klarer å bruke dem. Derfor er det viktig at de som har utfordringen, og de som kan tolke og bruke data, møtes.

Severin Sadjina er forsker i SINTEF. I denne episoden deler han eksempler på hvordan data kan brukes på tvers av sektorer og hvordan møter mellom mennesker er avgjørende for å bruke data smart.

Lytt til podkasten: Deling av data

Marie Bysveen fra SINTEF og Kristian Dahlberg Hauge

Grønn konkurransekraft 

Globale klimaendringer fører til lokale miljøutfordringer og stiller store krav til omstilling av samfunnet de nærmeste årene. I denne episoden får du høre mer om hvordan norske kommuner kan finne løsninger som både bidrar bedre miljø og utvikling av lokalt næringsliv.

SINTEF har laget to veikart for Trondheim kommune på helse- og energiområdet hvor de har identifisert mulige områder for verdiskaping. Hør Marie Bysveen fra SINTEF og Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune fortelle om hvordan de har samarbeidet for å omsette ambisjoner til konkrete mål.

Lytt til podkasten: Grønn konkuransekraft

Judith Thomsen

Bærekraftig samfunnsplanlegging

Et smart samfunn betyr at innbyggerne har gode og bærekraftige byområder og nabolag. For å få til dette må forskere, utbyggere og kommuner samarbeide tett for å finne smarte og bærekraftige løsninger. Selv om bærekraft består av tre pilarer hvor alle er like viktige, snakker vi mest om økonomisk og miljømessig bærekraft. Men en løsning som er billig, er ikke nødvendigvis god for miljøet, og en lønnsom løsning er ikke alltid den beste for de som skal bruke den.

For den siste pilaren er sosial bærekraft, og Judith Thomsen i SINTEF forteller hvordan kommuner og utbyggere kan sette innbyggerne i sentrum og ta hensyn til hele bærekraftbegrepet når de planlegger utvikling av et område.

Lytt til podkasten: Bærekraftig samfunnsplanlegging