Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratoriene i Norsk havteknologisenter

Norsk havteknologisenter skal bestå av flere laboratorier som har anvendelse i ulike marked. Dette gjør det mulig for SINTEF Ocean å være en totalleverandør av laboratorietjenester.

Norsk havteknologisenter vil gi SINTEF Ocean økt kapasitet og et utvidet tjenestetilbudet til eksisterende og nye markeder. Havnæringene opplever stadig mer sammensatte utfordringer, og vi kan tilby bruk av flere ulike laboratorier for å oppnå en effektiv problemløsning.

Havlaboratoriet er et stort laboratorium for å teste faste og flytende konstruksjoner under realistiske forhold med bølger, strøm og vind. Laboratoriene vil avdekke installasjonenes oppførsel under ekstreme værsituasjoner og situasjoner der det ikke finnes erfaringsdata, slik som 100- eller 1000-års bølger. Havlaboratoriet kan gjenskape komplekse sammenhenger som det ikke er mulig å representere numerisk, og kan avdekke ukjente fenomen med betydning for faste og flytende installasjoner. Laboratoriene skal støtte utvikling og utprøving av nye konsepter for blant annet å avverge ulykker i fremtiden. Samt avdekke årsaker for uforutsette hendelser (ulykker) på eksisterende installasjoner.

Havromsbassenget_Bilde_B_v02.jpg

Sjøgangslaboratoriets primærfunksjon er å utføre tester av fartøy i fart og bølger. Sjøgangslaboratoriet er et stort laboratorium for å teste fartøy og konstruksjoner under realistiske sjøforhold med bølger og vind. Et sjøgangslaboratorium er en kombinasjon av en tradisjonell slepetank og et havbasseng. Laboratoriet vil kunne teste og dokumentere fartøys energibehov og egenskaper i alt fra stille vann til ekstreme værsituasjoner. I tillegg til laboratoriet støtte utvikling og utprøving av nye og eksisterende fartøyskonsepter i alle salgs værforhold og avdekke eventuelle ukjente fenomen som kan påvirke operasjon, sikkerhet og økonomi.

Sjøgangsbassenget-B-1024x576.jpg

Maskinlaboratoriet (M-lab) er et sett av laboratorier for forskning på teknologi og konsepter for energi- og fremdriftssystemer om bord på skip og andre fartøyer som oljerigger og fremtidens havbruksanlegg. M-lab vil inneholde utstyr som utgjør ulike deler av energisystemet, fra drivstofftilførsel til avgassrensing. Dette inkluderer forbrenningsmotorer, elektriske motorer, brenselceller, batterier, kontrollsystemer, forbrenningsrigg og oppsett for utvikling av teknologi for avgassrensing.

shutterstock_256574764-1024x683.jpg

Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) er et laboratorium for testing av konstruksjoner og konstruksjons-komponenter for å verifisere levetiden av konstruksjoner utsatt for bølger, strøm og vind. K-lab inneholder en rekke forskjellige testrigger, og dekker konstruksjonstekniske problemstillinger knyttet til både design, installasjon og operasjon av marine konstruksjoner.

Konstruksjonslab_Bilde_B_v01.jpg

Fjordlaboratoriet er fullskala feltlaboratorier for forskning, utvikling og innovasjon for marin teknologi og vitenskap. Infrastrukturen konsentreres rundt tre hav- og fjordområder (hubber), Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund, som vil bli instrumentert med sensorer og annen e-infrastruktur nødvending for fullskala testing. Dagens laboratorier har ikke mulighet til å gjøre fullskala tester. Det er helle rikke muligheter for å se på interaksjon mellom biologi og teknologi eller endringer i miljøparametere som et resultat av teknologien. Fullskala tester gir mulighet til å se det komplette bilde for operasjoner over lang tid, noe en ikke har mulighet for i skalerte laboratorier. Dermed kan fullskala og sammensatte eksperimenter utføres slik at systemene kan studeres i en operasjonell og reell skala.

fjordlab-1024x571.jpg

Undervisningslaboratorier er også en sentral de av Norsk havteknologisenter. Dette er mindre laboratorier som benyttes i NTNUs forsknings- og utdanningsvirksomhet.

Flex_lab_area.png

Kontaktperson