Til hovedinnhold
Norsk English

Havsenter med mange formål

Ocean Space Centre skal utvikle ny kunnskap og teknologi med havet som fellesnevner. Her vil det foregå utdanning av ingeniører og forskere, grunnforskning, oppdragsforskning og testoppdrag for norsk og internasjonalt næringsliv.

Ocean Space Centre kommer bestå av nye laboratorier på Tyholt i Trondheim kombinert med installasjoner ute i Trondheimsfjorden, i havet utenfor Hitra og Frøya og Ålesund.  Den store forskningsinfrastrukturen gir NTNU og SINTEF muligheten til å tilby forskning, utdanning og innovasjon som havnæringene trenger for å lykkes med omstillingene de står overfor.

Ocean Space Centre kommer gi bidrag på ulike områder:

  • Utvikling og omstilling av havnæringene i Norge (bærekraftig verdiskapning og økt konkurransekraft)
  • Nye arbeidsplasser innen havnæringene
  • Utdanning av fremtidens kandidater innen havnæringene
  • Verdensledende forskningsmiljø på havromsteknologi
  • Nye innovasjoner
  • Nye bedrifter

Kontaktperson