Til hovedinnhold
Norsk English

Matematikk som muliggjørende teknologi

Matematisk modellering spiller en avgjørende rolle i å fremme forståelse og prediktiv kapasitetene på tvers av ulike vitenskapelige disipliner.

Innen beregningsorientert mekanikk kan man nøyaktig simulere og analysere intrikate systemer gjennom matematiske representasjon for å forutsi strukturell atferd, spenningsfordeling og materialrespons. Fluidmekanikk benytter matematiske modeller for å avdekke kompleksitetene i væskestrøm for å designe effektiv aerodynamikk, predikere vær på land og hav, eller til å utføre ulike former for miljøstudier. På samme måte hjelper matematiske modeller innen elektrokjemi oss å forstå komplekse elektrokjemiske reaksjoner, ionetransport og elektrodedynamikk, og gi innsikt i batterieffektivitet, korrosjonsprosesser, hydrolyse og galvanisering.

Matematiske modeller for flyt i porøse medier hjelper oss å forstå den avdekke den intrikate oppførselen til væsker som flyter i komplekse strukturer bestående av sammenkoblede tomrom og faste elementer. Slike modeller finner bruk innen ulike felt, fra å forutsi grunnvannsbevegelser innen hydrogeologi eller ulike prosesser for utnyttelse av geoenergi (olje og gass, grunnvarme, lagring av CO2, hydrogen eller andre gasser, osv) til å optimalisere filtreringsprosesser innen kjemiteknikk.

En stor del av arbeidet vårt innebærer automatisert beslutningstaking av ulik art, ofte, men ikke nødvendigvis, med "mennesker i løkken." Vellykket bruk av optimering og kontroll for å ta beslutninger krever en korrekt forståelse av fagdisiplinen og den tiltenkte bruken, men også en dyp forståelse av de algoritmiske prinsippene og de beregningsmessige utfordringene som er involvert.

Som eksperter innen operasjonsanalyse utvikler vi skreddersydde optimeringsalgoritmer for praktiske problemer som oppstår i dagliglivet. Praktiske eksempler inkluderer rutingsplanlegging for kjøretøy (for eksempel for hjemleveringstjenester), tidtabell for tog og planlegging av idrettsligaer. Vi er flinke til å finne den beste metoden for å løse ulike problemstilling, som regel ved hjelp av nøyaktig kombinatorisk optimalisering, metaheuristiske metoder eller moderne kontinuerlig optimalisering.

Innenfor kontrollteori utvikler vi ledende og nyskapende systemer som kan styre droner eller støtte robotiske systemer. Vår ekspertise inkluderer pålitelig automatisering av sanntidssystemer, sanntidskontroll og kommunikasjon, sensorfusjon, bevegelsesplanlegging og mye mer.

Innen alle disse områdene bidrar matematisk modellering ikke bare til å forsterke innsikten vår i de underliggende fenomenene, men fungerer også som et kraftig verktøy for å utforme optimerte løsninger og forutsi resultater med høy presisjon.

Kontaktperson