Til hovedinnhold
Norsk English

Elektriske og hybride kraftsystemer for skip

Elektriske og hybride kraftsystemer for skip for økt fleksibilitet, reduserte utslipp og lavere drivstofforbruk.

Trenden i de siste tiår har vært en økende bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, i hovedsak i kombinasjon med tradisjonelle dieselgenerator eller gassturbiner.

En har også eksempler på integrering av alternative energikilder, eksempelvis brenselsceller. Nå ser en også skip med ren batteridrift kommer i drift. Hovedmotivasjonen for elektrifisering, både for hybrid og rent elektrisk, er reduserte utslipp, redusert drivstofforbruk, større fleksibilitet i skipsdesign og mindre slitasje på maskineri.

SINTEF har relevant kompetanse å tilby for realisering av fremtidens elektriske og hybride fremdriftssystemer. Dette inkluderer kompetanse på kraftelektronikk omformere (drives), regulering og styring av omformere, metodikk for optimal samkjøring av energi og effekt fra forskjellige kilder (power and energy management) samt integrering ev energilagringssystemer i maritime kraftsystemer (eksempelvis batterier).

SINTEF har vært og er involvert i utvikling av hybride kraftsystemer for maritime anvendelser, inkludert integrering av batterier og brenselsceller sammen med dieselgeneratorer. SINTEF har også vært tett involvert i utviklingene av det første trådløse ladekonsept for batteridrevne skip, samt i forskning på pålitelighet av kraftelektronikk som typisk inngår som en kritisk komponent i fremtidens elektriske og hybride kraftsystemer for skip.

Oppsett i laboratoriet hos SINTEF Energi.

Kontaktperson