Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Energi/petroleum

Energi/petroleum

Vi benytter matematisk modellering for å gjøre analyser og gi strategisk og operasjonell beslutningsstøtte for systemer innen energi og petroleum. Modellene inneholder modellering av både tekniske og økonomiske aspekter ved systemene, og vi vektlegger å modellere helheten i verdikjedene og porteføljene.