Til hovedinnhold

Bassengmodellering

Bassengmodellering

Vår forskning rettes mot utvikling og anvendelse av matematiske modeller som beskriver prosesser i et sedimentært basseng i geologiske tidsskalaer av undergrunnen.
  • Paleo-batymetrimodellering
  • Kildebergartsmodellering
  • Overtrykksmodellering og predikering
  • Hydrokarbon migrasjonsmodellering
  • Forseglingskapasitetsevaluering
Seniorforsker
932 63 605

Laboratorier

Publikasjoner