Til hovedinnhold

Teknisk økonomiske analyser

Teknisk økonomiske analyser

SINTEF kan tilby tidligfase kostnadsestimering og teknisk-økonomiske analyser for forskningspartnere og industri.

En slik estimering og analyse er nyttig både ved evaluering av prosjektideer, i forstudier og ved benchmarking av ulike konsepter. Da kan en få en første oversikt over ha totalkostnadene er, og evt hvilke delelementer som er kostnadsdrivere.

SINTEF kan tilby både prosess-simulering av prosesser, omfangsanalyser og videre kostnadsanalyse basert på simuleringene slik at en får en total forståelse av prosessen og kan gjøre sensitivitetsanalyser for å finne parametere for kostnadsbesparelser/risikoområder.

Seniorforsker
+47 970 26 390