Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for gass i metallindustrien - Økt verdiskaping og reduserte utslipp

Til grunn for dette veikartet ligger en visjon om en bærekraftig norsk metallindustri som oppnår CO2-nøytralitet innen 2050. Halvor Dalaker (SINTEF), Eli Ringdalen (SINTEF), Leiv Kolbeinsen (NTNU) og Jostein Mårdalen (NTNU).