Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen til hurtigbåter - En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet


Kontaktperson

En rapport skrevet av SINTEF og Greensight for Trøndelag fylkeskommune.

Forfattere: Martin Hirth og Hilde Holdhus (Greensight), Anders Ødegård og Kyrre Sundseth (SINTEF)

Last ned rapporten - PDF

Trøndelag Fylkeskommune ønsker å omstille hurtigbåtene på strekningen Kristiansund-Trondheim til nullutslipp. Trøndelag Fylkeskommune jobber med dialog- og anbudsprosesser for innfasing av ny teknologi og nye drivstoffer i båtene for neste kontraktsperiode som starter 1. januar 2022. Hydrogenteknologi kan muliggjøre denne omstillingen, såfremt hydrogenet forsynes uten klimagassutslipp.

Er dagens kaianlegg i Trondheim, Brekstad, Sandstad og Kristiansund egnet for bunkring av hydrogen? Hva er eventuelt de viktigste hindre? Sentrale spørsmål er arealbehov, kraftbehov og sikkerhetskrav for bunkringsanleggene. Videre er formålet å finne den beste løsningen for hydrogenforsyning til slike bunkringsanlegg, enten lokalproduksjon ved bunkringssted, sentralisert produksjon et annet sted i regionen med transport til kai eller innkjøp fra etablerte aktører.