Til hovedinnhold

Databehandling

Databehandling

SINTEF Industri har lang erfaring med innhenting og sammenstilling av data fra ulike elektrokjemisk systemer.

Data sammenstilles på en felles plattform (f.eks. database, binært) og analyse utføres med en rekke verktøy avhengig av behov. Eksempler her er bruk av Matlab, R, python. Filtrering og visualisering av data, samt dynamisk plotting av data i to eller flere dimensjoner. Statistisk analyse av data inkluderer variansanalyse, korrelasjonsanalyse, populasjonsdistribusjoner, kurvetilpasning og prediksjon.

Her kan du lese mer om hvordan databehandling kan brukes i systemløsninger.

Seniorforsker
+47 926 82 444