Til hovedinnhold

Ikke-fuktende overflater

Ikke-fuktende overflater

Kondensasjon av CO2 i varmevekslere og separatorer oppstår i prosesser for CO2-rik gassfase-strøm skal flytendegjøres, for eksempel for å øke renheten i gassen for å oppfylle transportspesifikasjoner. Gjennom multiskalamodellering og eksperimentell aktivitet jobber vi med å kombinere nanoteknologi med CCS-prosessteknologi for effektivisering av CO2-kondensering.

Vi arbeider innen disse områdene 

  • Eksperimenter for bygging av nanostrukturerte overflater (i samarbeid med NTNU Nanolab)
  • Eksperimentell optimalisering av flytendegjøring på nanostrukturerte overflater
  • Molekylsimulering av kondensasjon ved hjelp av klassisk nukleeringsteori (dråpeteori)

Metodene vi bruker

Vi har jobbet med flytendegjøring av gasser i over 30 år. Nå har tiden kommet til å effektivisere flytendegjøringsprosessen. SINTEF jobber med nanostrukturerte overflater for å promotere dråpekondensering i prosessutstyr og testing av disse i et eksperimentelt oppsett for flytendegjøring av CO2.

Seniorforsker
930 02 419

Relevante prosjekter

  • NanoDrop
  • NextSep (Søkt EU-prosjekt)

KONTAKTER

Ingrid Snustad

Forsker
+47 915 73 780
Navn
Ingrid Snustad
Tittel
Forsker
Telefon
+47 915 73 780
Avdeling
Gassteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS