Til hovedinnhold

Klimamarin 2019

Klimamarin 2019

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss. Vi opplever mer ekstremvær, på én dag i august smeltet over ti milliarder tonn is på Grønland og forskerne blir mer og mer konkrete på hvilke endringer som truer det marine miljøet.

Sted
Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
Adresse
Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim
Start
12.11.2019 11.00 Legg til i kalender
Slutt
13.11.2019 14.00

Vi må redusere utslippene av klimagasser kraftig, men det er ikke nok. Vi må også fjerne klimagasser fra atmosfæren eller havet, både de som allerede er sluppet ut og de som vil bli sluppet ut.

Temaer på årets Klimamarin vil blant annet være:

  • Hvilke effekter har klimaendringene på det marine miljøet? Hør hva FNs klimapanels siste rapport sier.
  • Oppdatert status for sjømatnæringens klimaspor.
  • Har vi nye fôringredienser som kan redusere klimaavtrykket til havbruksnæringen?
  • CO2 må fjernes fra atmosfæren for å nå 1,5 graders målet – finnes løsningene i det marine miljøet?
  • Vi må endre måten vi produserer mat på – er sjømat en del av løsningen?

Les mer på www.klimamarin.no

Spesialrådgiver
913 16 122