Til hovedinnhold

Workshop om smarte digitale løsninger for vann- og avløpssektoren i Norge

Workshop om smarte digitale løsninger for vann- og avløpssektoren i Norge

Hva er de største behovene og utfordringene for digitalisering av VA-sektoren? SINTEF, Volue, Norsk Vann og Vannklyngen inviterer til workshop for å diskutere dette.

Sted
Teams-møte, lenke sendes ut til påmeldte
Start
28.05.2021 09.00 Legg til i kalender
Slutt
28.05.2021 12.30
Påmeldingsfrist
24.05.2021 12.00

Hva er allerede tilgjengelig av smarte digitale vannløsninger og hva er under utvikling? Hvordan bør vi arbeide videre med digitalisering, slik at det bidrar best mulig til å løse kommunenes oppgaver og utfordringer innen vann og avløp?

Vi trenger innspill fra kommuner, stat, interesseorganisasjoner, forskere, utdanningsinstitusjoner, bedrifter, og entreprenører!

Deltakere fra alle deler av VA-sektoren ønskes velkommen til workshop.

Påmeldingsfrist er 24. mai.

Til påmelding

Program

 • Velkommen ved forsker Stian Bruaset, SINTEF.
 • Digitalisering i VA sektoren i Norge – en innledning om nåværende status og utfordringer ved sjefsstrateg Jon Røstum, Volue.
 • Erfaring fra kommuner:
  • Den nye tidsalder er digital - Hvordan Horten bruker digitalisering for å effektivisere driften av vann- og avløpsanleggene under Smart City Vestfold konseptet. Innlegg av sjef Teknisk etat Geir Kjellsen og prosjektleder Håkon Stamgård, Horten kommune.
  • Nye muligheter innen lekkasjesøk på drikkevannsledninger og langsiktig strategi for å få ned lekkasjene i Oslo. Innlegg av overingeniør Chetan Hathi, Oslo VAV.
  • Kan VA-gebyret reduseres ved å anvende maskinlæring i driften? - VEAS visjoner og arbeid med data og digitale verktøy. Innlegg av senior prosjektleder Hilde Johansen, VEAS.

Pause 

 • Erfaring fra firma:
  • Tilgjengeliggjøring og utnyttelse av sanntidsdata for å løse vannutfordringer. Innlegg av sjefsstrateg Jon Røstum, Volue.
  • Bruk av smarte vannmålere – hva kan de tilføre bransjen? Innlegg av daglig leder Dag Almar Hansen, Techni.
  • Bruk av sensorer og IoT løsninger for å overvåke overvann og avløpsnett i byene. Innlegg av teknisk leder Roald Boge, PipeLife.
  • Helhetlig digitalisering – Miljøaspekter og fremmedvann - Anvendelse av analyse for ivaretakelse av miljøaspekter, erfaringer fra Lillestrøm. Innlegg av leder for analyse Marco Westergren, InfoTiles.

Gruppearbeid:

 • Gruppearbeidet deles inn etter følgende fagområder:
  • Renseprosesser for vann- og avløp
  • Ledningsnett for vann- og avløp
  • Overvannshåndtering med fokus på naturbaserte løsninger
 • Gruppearbeid gjennomføres i programmet Miro. Link til gruppearbeid sendes ut sammen med link til workshopen.
 • I gruppearbeidet ønsker vi å få tilbakemelding på en del sentrale utfordringer og spørsmål relatert til digitalisering. Resultatene vil oppsummeres og følges opp i WS nummer 2 som gjennomføres høsten 2021.

Workshopen er en del av prosjektet «Digital Water City in Norway» som finansieres av Norges Forskningsråd.

Påmelding

Forsker
455 14 902