Til hovedinnhold
Norsk English

Energisamfunn - en nøkkel for fremtidens kraftsystem?

I takt med økende fornybar energi og elektrifisering møter kraftsystemet nye utfordringer. Energisamfunn kan være nøkkelen til en smartere og mer bærekraftig fremtid.

Informasjon

Sted
DIGS Trondheim
Adresse
Krambugata 2
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist
Meld deg på her

Kraftsystemet står i sentrum for den pågående energiomstillingen. Det står overfor nye utfordringer samtidig som det må sikre en pålitelig levering av fornybar energi. Med økningen i fornybar produksjon, som sol- og vindkraft, samt elektrifiseringen av transport, industri og annet energibehov, opplever kraftnettene, både i Norge og globalt, et økende press. Utfordringene med å integrere nytt forbruk og produksjon i nettet vokser.

I møte med disse utfordringene er innovative løsninger nødvendige. Ett potensielt svar ligger i utviklingen av energisamfunn. Disse kan tilby en ny måte å koordinere tilknytninger på, for eksempel ved å justere fleksible laster i henhold til lokal produksjon eller nettbegrensninger. Dette kan forbedre samordningen mellom aktører. Imidlertid fører energisamfunn også med seg nye utfordringer, som økt kompleksitet, behov for regulatoriske endringer og utvikling av nye, bærekraftige forretningsmodeller.

Energisamfunn har vært et sentralt tema i flere forskningsprosjekter. Under det kommende arrangementet ønsker vi å utforske dette konseptet ytterligere, og sette det i sammenheng med andre perspektiver. Målet er å dele kunnskap om hvordan energisamfunn kan implementeres i Norge for å maksimere samfunnsnytten og verdiskapingen.

Program kommer.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Krambugata 2