Til hovedinnhold
Norsk English

Program


Program for Workshop

 

10:00 Iver Bakken Sperstad SINTEF Velkommen/logistikk
10:05 Odd André Hjelkrem SINTEF Introduksjon til FuChar – Grid and Charging Infrastructure of the Future
10:15 Sigve Jarl Aasebø Statens vegvesen Elektrifisering av veitransporten og utfordringer med nettilknytning
10:30 Petter Christiansen Oslo kommune Nok nett i tide – ett premiss for å nå Oslos klimamål
10:45 Henrik Siegel Ionity Muligheter og utfordringer for Ionity som ladeoperatør med tanke på nettilknytning
11:05 Gruppediskusjon   Hva er de største utfordringene og barrierene mot hurtigere nettilknytning av hurtigladestasjoner?
11:30 Lunsj    
12:20 Iver Bakken Sperstad SINTEF Introduksjon til FORSEL-prosjektet, nettilknytningsprosessen og driftsmessig-forsvarlig-vurderinger
12:35 André Indrearne REN Standardisering og grensesnitt for 2–10 MW-forsyning og avtalemal for tilknytning med vilkår
12:50 Lars Martin Bråthen Elvia Ladeanlegg – strømnettet er fullt – hva nå?
13:05 Gruppediskusjon   Hvilke anbefalinger har vi til beste praksis og standardisering av arbeidsprosesser?
13:25 Pause    
13:45 Astrid Hilde Glitre Nett Juridisk rammeverk, ansvarsfordeling og tilknytningsavtaler
14:00 Per Vaaje Glitre Nett Tekniske løsninger for tilknytting på vilkår
14:15 Josefine Nilsson  Recharge Ladestasjonene som en ressurs i strømnettet i stedet for en belastning
14:30 Gruppediskusjon   Hva er de mest lovende mulighetene for hurtigere nettilknytning? Hvilke krever videre utvikling og uttesting?
14:50 Iver Bakken Sperstad SINTEF Oppsummering
15:00 (Workshop avsluttes)