Til hovedinnhold
Norsk English

Energisamfunn - en nøkkel for fremtidens kraftsystem?

I takt med økende fornybar energi og elektrifisering møter kraftsystemet nye utfordringer. Energisamfunn kan være nøkkelen til en smartere og mer bærekraftig fremtid.

Informasjon

Sted
DIGS Trondheim
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Program:

Sesjon 1: Nettutfordringer og potensialet i lokal energideling

 • 09:30 Velkommen og registrering
 • 10:00 Åpning av arrangementet, Magnus Askeland, forsker, SINTEF

 • 10:05 Potensialet i å dele
  Samtale mellom Henning Taxt, forskningsleder, SINTEF, Gerd Kjølle, sjefforsker, SINTEF/CINELDI og Anders Lie Brenna, redaktør EnergiWatch.

 • 10:20 Energisamfunn i ulike land
  Kjersti Berg, PhD stipendiat og forsker, NTNU/SINTEF

 • 10:40 Nettutfordringer og lokal fleksibilitet
  Rune Paulsen, leder nettutvikling og nettstrategi, Tensio

 • 11:00 Pause

 • 11:20 Energisamfunn som nøkkel for akselerert tilknytning av nytt nærings- og industriforbruk 
  Sigurd Bjarghov, forsker, SINTEF

 • 11:40 Energihub Bodø Havn
  Rakel Hunstad, daglig leder, Fjuel Bodø

 • 12:00 Paneldebatt I - Utfordringer som kan løses av energisamfunn Hva er de praktiske, tekniske og økonomiske utfordringene for å realisere potensialet i energisamfunn? Hvilke nye forretningsmodeller trenger vi?
  Ordstyrer: Anders Lie Brenna 
  Kjersti Berg, Sigurd Bjarghov, Rakel Hunstad og Rune Paulsen

 • 12:45 Lunsj

Sesjon 2: Oppskalering og veien videre

 • 13:30 Energisamfunn og nettet – hvor står vi i dag?
  Torfinn Jonassen, seksjonssjef, NVE-RME

 • 13:50 Potensielle strategier for å innføre energisamfunn i nettet
  Henning Taxt, forskningsleder, SINTEF

 • 14:10 Hva skal til for å få boligeiere med?
  Runar Skippervik, direktør, TOBB

 • 14:30 Pause

 • 14:50 Energikoordinering - fra ambisjon til realisering
  Stian Backe, forsker og førsteamanuensis SINTEF/NTNU

 • 15:10 Paneldebatt II – Regulatoriske muligheter og hindringer
  Norge er pålagt gjennom EU-direktiver å tilrettelegge for energisamfunn – men debatt om delingsordning er fraværende. 
  Skal vi legge til rette for energisamfunn? Hvor viktig blir energideling i fremtiden? Er potensialet stort nok til at det bør prioriteres? Om ja, hvilke regelendringer trenger vi for å realisere dette? Hvilke virkemidler bør prioriteres? 
  Ordstyrer: Anders Lie Brenna
  Lars Haltbrekken (SV), Stian Backe, Runar Skippervik, Jørn Arve Flått (AP)

 • 15:55 Vel hjem


Program (pdf)


 

Kraftsystemet står i sentrum for den pågående energiomstillingen. Det står overfor nye utfordringer samtidig som det må sikre en pålitelig levering av fornybar energi. Med økningen i fornybar produksjon, som sol- og vindkraft, samt elektrifiseringen av transport, industri og annet energibehov, opplever kraftnettene, både i Norge og globalt, et økende press. Utfordringene med å integrere nytt forbruk og produksjon i nettet vokser.

I møte med disse utfordringene er innovative løsninger nødvendige. Ett potensielt svar ligger i utviklingen av energisamfunn. Disse kan tilby en ny måte å koordinere tilknytninger på, for eksempel ved å justere fleksible laster i henhold til lokal produksjon eller nettbegrensninger. Dette kan forbedre samordningen mellom aktører. Imidlertid fører energisamfunn også med seg nye utfordringer, som økt kompleksitet, behov for regulatoriske endringer og utvikling av nye, bærekraftige forretningsmodeller.

Energisamfunn har vært et sentralt tema i flere forskningsprosjekter. Under det kommende arrangementet ønsker vi å utforske dette konseptet ytterligere, og sette det i sammenheng med andre perspektiver. Målet er å dele kunnskap om hvordan energisamfunn kan implementeres i Norge for å maksimere samfunnsnytten og verdiskapingen.

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Krambugata 2