Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop: Tidlig varsling og forebygging i overføringssystemet

De nordiske overføringssystemoperatørene (TSO-er) ønsker å utvikle et felles informasjonssystem for stabilitetsovervåking og styringsapplikasjoner i det nordiske kraftoverføringsnettet. Dette for å kunne operere nettet i en sikker tilstand i nær fremtid, med økt produksjon av fornybar energi som vind og sol. Disse overvåkingsmetodene kan generere tidlige advarsler og potensielt bidra til å igangsette forebyggende tiltak.

Informasjon

Sted
Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

NEWEPS (Nordisk tidlig varsling tidlig forebyggingssystem)-prosjektet utvikler overvåkingsmetoder og implementerer et prototypsystem for validering av disse metodene. Prototypsystemet vil til slutt danne grunnlaget for spesifikasjonene av metodene for de nordiske overføringssystemoperatørene (TSO-er), for å oppnå bedre systembevissthet og nye systemer for bredt område med advarsler og kontroll.

I denne workshopen vil forskningsaktivitetene og noen foreløpige resultater fra NEWEPS (Nordisk tidlig varsling tidlig forebyggingssystem)-prosjektet bli presentert. Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske partnere, inkludert de to TSO-ene (Statnett og Svenska kraftnät), to universiteter (NTNU og KTH) og to forskningsinstitutter (SINTEF Energiforskning og RISE).

Agenda (9:00 - 11:00 CET):

  • Introduction to the NEWEPS project
  • System architecture (WPA)
  • Monitoring of voltage stability (WPB)
  • Monitoring and identification of oscillations (WPC)
  • Coffee break
  • Functions coordination and visualization (WPD)
  • Demo NEWEPS platform
  • Final remarks

Utforsk fagområdene

Kontaktperson