Til hovedinnhold
Norsk English

Velkommen til konferanse om bærekraftig fôr

SINTEF og NMBU inviterer, og vi byr på både store framtidsvisjoner, debatter og korte faglige oppdateringer.

Informasjon

Sted
Sentralen Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt

På programmet står tre tema:

  • Kunnskapsstatus for nåværende og fremtidig tilgang på fôrråvarer. Vi inkluderer hele verdikjeden: råvarer/proteinkilder, fôrkvalitet, 
  • Konkrete tiltak i industrien, teknologiutvikling og oppskalering. Hvordan kan vi best utnytte vårt potensiale?
  • Hvordan realisere ny industri basert på ny kunnskap og teknologi?

Å sørge for bærekraftige matsystemer i Norge og verden er en enorm utfordring med høy prioritet. Ved å forbedre verdens matsystemer, bidrar vi til å løse flere kriser samtidig; klima, dyrevelferd, naturkrisa, sultproblematikk, for å nevne noen. Regjeringen har pekt på bærekraftig fôr til husdyr og laks som en av to målsetninger i langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Sammen med NMBU tar SINTEF lederskapet i dette samfunnsoppdraget. For å lykkes må vi målrette innsatsen vår mot de råstoffene og prosessene som kan gi store volum av fôrråvarer som på best mulig måte ivaretar klima, miljø, dyrevelferd og økonomi.

Konferansen blir den første store, felles møteplassen hvor relevante aktører fra grønn og blå sektor sammen kan diskutere hvordan vi kan komme et steg videre.

Sentrale politikere på høyeste nivå, viktige næringsaktører, myndigheter og fagfolk fra sentrale fagmiljøer vil være representert og inviteres til å delta i debatten. Denne konferansen vil skape et rom for diskusjon og utvikling, og dermed blir en god start på dette viktige samfunnsoppdraget.

PROGRAM

09.30: Dørene åpner

10:00     Velkommen

Kristina Sigurdsdottir Hansen (statssekretær for fiskeri- og havminister, Ap) vil presentere status på politiske og bærekrafts mål. Norges Forskningsråd presenterer hvordan det jobbes med å rigge samfunnsoppdraget.

10:30     Del 1 – Kunnskapsstatus

  • Forskningsfront og infrastruktur ved NMBU – NMBU
  • Potensialet i bioressurser og teknologi – SINTEF
  • Forskningsfront og infrastruktur ved Nofima- Nofima
  • Kartlegging og utnytting av grønne, norske bioressurser – Nibio
  • Mattrygghet for nye fôrråvarer – Veterinærinstituttet
  • Forskning og infrastruktur bidrag til behovet for bærekraftig fôr – Havforskningsinstituttet

11:30    Pause

11:50    Del 2A – Samtale «Hva er bærekraftig?»

Mattilsynet, Norsus, SINTEF og NMBU vil belyse bredden og dilemmaer rundt bærekraftig fôrproduksjon.

12:30     Lunsj

13:30    Del 2B – Oppstart av nye fôringredienser fra industrien, teknologi og næring

Næringsaktører med erfaring gir oss eksempler på oppskalering, innovasjon og ny teknologi

13:45    Del 2C – Debatt «Flaskehalser og snublesteiner»

Bente Torstensen (Divisjonsdirektør for Akvakultur i Nofima) vil lede debatten om lovverk og oppskalering rundt nye fôringredienser og bærekraft. Mattilsynet og Hilde C. Talseth (Direktør, Bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling) vil blant annet delta i debatten.

14:15    Pause

14.40    Del 3A – Skape ny lønnsom industri

Næringsaktører med erfaring vil presentere eksempler på industriell symbiose

15.00    Del 3B – Debatt «Hvordan skape en ny lønnsom industri?»

Einar Wathne (Industriekspert og universitetslektor NMBU) vil lede debatten om økonomiske virkemidler, risikoavlastning og næringspolitikk. Idar Kreutzer (Administrerende direktør i Finans Norge), Ole Jørgen Marvik (Innovasjon Norge), Magnus Dybwad (Investeringsdirektør for SalMar i Kverva) og Karl Almås (spesialrådgiver i SINTEF Ocean) vil blant annet delta i debatten.   

15.30     Avslutning

Karl Almås (SINTEF) og Kari Kolstad (NMBU) vil oppsummere det viktigste budskapet å ta med oss samt presentere vår bestilling til myndighetene, næringen og forskningsmiljøene

16.00     Slutt

Påmeldingen stenges når arrangementet er fulltegnet.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Øvre Slottsgate 3, Oslo