Til hovedinnhold
Norsk English

Steg mot å utnytte fleksibilitet

Et av de mest fremtredende problemene i det norske kraftsystemet er tilknytning av nye kommersielle bygg og industribedrifter som krever høy effekt. I dette webinaret presenterer vi funn fra vår rapport «Steps towards aggregation, management and leveraging of flexibility», med grunnlag i arbeidet utført i Enova finansierte prosjektet «Nullutslipps energistasjon på ASKO Vestby» og det Interreg North finansierte prosjektet «Smart Charge».

Informasjon

Sted
Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt

Presentasjoner fra webinaret:

Presentasjon 1        Presentasjon 2

 

Gitt at nettinvesteringer for å dekke behovet som trengs både er kostbare, eller ikke gjennomførbare på kort sikt, har vi evaluert muligheten for å utnytte fleksibilitet som en del av en nullutslippsladestasjon for elbiler. Videre diskuteres utnyttelse av fleksibilitet i forbindelse med stasjonære og mobile batterier, eksemplifisert i en investeringscase for batterier, knyttet til potensielle fleksibilitetsgevinster.

Problemstillinger som vil belyses i webinaret:

  1. De store utfordringene og hensynet til nye områder med behov for høy effekt vil bli presentert. Det vil bli beskrevet flere løsninger på utfordringene med utilstrekkelig nettkapasitet – både kontraktsbaserte løsninger for tilbakeholdelse av kapasitetsgrenser og markedsbaserte løsninger med fleksibilitetshandel.
  2. Egenskapene til fleksibiliteten som trengs for å jevne ut laster lokalt vil bli diskutert. Businesscasen for å utnytte fleksibilitet basert på å kombinere lastresponsaktiviteter og batterier vil bli presentert. Problemer med å oppnå lønnsomhet og ulemper (også relatert til mobilbatterier) vil bli kommentert.

Webinaret presenteres av Bernt A. Bremdal and Stig Ø. Ottesen (Smart Innovation Norway).

Kontaktperson