Til hovedinnhold
Norsk English

Et langsiktig strategirammeverk for fleksible energistyringssystem for bolighus

Det er nå rullet ut sofistikerte nettariffer som ser på høyeste forbrukstopper hos sluttbrukere over en hel måned. Dette krever da mer forståelse av hvordan forbruket til sluttbrukere kan variere og hvor fleksible de kan være, for å kunne vite hva som er gunstig forbrukstopp å gå for. Hva er riktig forbrukstopp å prøve å oppnå ved starten av måneden, og hvordan vet vi at den er kostnadsmessig riktig å gå for?

Informasjon

Sted
Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt

Presentasjon fra webinaret

 

I min doktorgrad har jeg sett nærmere på hvordan vi kan ta høyde for langsiktige prissignal som denne effekttariffen, og finne driftsstrategier for aktivt å bruke den fleksibiliteten vi har i vårt forbruk til å jevne ut forbrukstoppene. Dette driftsstrategiverktøyet som er utviklet hjelper oss forenklet å se fremtidig verdi av fleksibilitet, slik at vi kontinuerlig kan ta høyde for konsekvensene dagens driftsplan har for resten av perioden.

I webinaret vil verktøyet bli presentert, og det vil bli vist eksempler på hvordan dette verktøyet kan gi detaljert informasjon om fremtidig konsekvens av dagens driftsbeslutninger. Prissignal som er analysert og vil presenteres her gjelder både månedlig effekttariff og termiske sesonglager.

Webinaret presenteres av Kasper Emil Thorvaldsen, tidligere CINELDI-finansiert stipendiat, nå forsker hos SINTEF Energi, avdeling Energisystemer.

Kontaktperson