Til hovedinnhold
Norsk English

CINELDI Workshops 2023

Vi har gleden av å invitere til CINELDI Workshops 18.-19. april 2023 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim. Arrangementet er åpent kun for konsortiet.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt
Meld deg på her

Program


Dag 1 - 18. april10:00 - 17:00:  Tema: Resultatene fra CINELDI

 • Vi lanserer Kunnskapsbanken – denne inneholder alle resultatene fra CINELDI, systematisert etter tema.
 • Tverrgående tema i CINELDI - Forsyningssikkerhet – presentasjon av første resultater fra case.
 • Innovasjonskomiteen – hvordan tar vi resultatene fra CINELDI i bruk?
  Innledninger og workshopsesjon om innovasjon basert på resultatene fra CINELDI.

18:30:  Middag


Dag 2 - 19. april09:00-13:00:  Tema: Transisjonsstrategien fra CINELDI

 • Et viktig resultat som skal stå igjen etter FME CINELDI er transisjonsstrategien. Denne vil gi retningslinjer og anbefalinger for overgangen til fremtidens fleksible, robuste og kostnadseffektive elektriske distribusjonsnett ved å integrere resultater og funn fra arbeidspakkene til en helhetlig strategi.
 • Workshopsesjoner:
  • Del I: Budskap og forslag til veikart pr hoved-/delområder.
  • Del II: Konsept for strategien og overordnede budskap.
 • I tillegg vil det ble en sesjon om den nye FME-søknaden:
  • Ny FME SecurEl – innretning og innhold – info og innspillsrunde – vegen mot skissefrist 10.mai og endelig søknad 15.november.

13:00-14:00:  Lunsj og programslutt for hovedprogrammet

Kontaktperson