Til hovedinnhold
Norsk English

Telling av laks som forutsetning for god drift – krav, status og løsninger for fremtidens antallskontroll?

SINTEF Ocean og samarbeidspartnere inviterer til seminar basert på arbeid som gjennomføres i FHF-prosjektet PRESAL – Presisjon ved telling av laks

Informasjon

Sted
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport
Start
Legg til i kalender
Slutt

Fiskeridirektoratet snakker om krav og forventninger til næringen rundt antallskontroll, og endringer i akvakulturforskriften relatert til dette. I tillegg vil det være presentasjoner fra aktører fra hele verdikjeden og diskusjoner rundt bl.a. følgende temaer:

 • Mulig nøyaktighet i fiskeantall fra vaksinasjon til slakt
  • Hva er mulig nøyaktighet med dagens tilgjengelige metoder for kontroll av antall laks gjennom hele produksjonen under realistiske arbeidsforhold?
 • Påvirkningsgraden til sentrale feilkilder i tellenøyaktighet
  • I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten, både under kontrollerte forhold og gjennom vanlige arbeidsoperasjoner med brønnbåt?
 • Tiltak rettet mot økt presisjon i antall fisk
  • Hvilke tiltak (organisatoriske, teknologiske eller operasjonelle) kan bidra til å øke nøyaktighet i antallskontroll?

Deltakelse på seminaret er gratis og inkluderer lunsj/servering. Reise og evt. hotellopphold må ordnes og betales av den enkelte deltaker.

Program

1000-1100, Del 1: Hvor vil vi?

 • Velkommen! – Andreas Misund, SINTEF Ocean
 • Bakgrunnen for PRESAL-prosjektet og seminaret – Kjell Maroni, FHF
 • Arbeidet med endring i akvakulturforskriften – Erik Vikingstad, Fiskeridirektoratet
 • Betydningen av god antallskontroll for laksenæringen – Brit Uglem Blomsø, Sjømat Norge
 • Presentasjon av PRESAL-prosjektet – Andreas Misund, SINTEF Ocean

1100-1115, Pause

1115-1200, Del 2: Hvor er vi?

 • Utfordringene med antallskontroll i settefiskfasen – Inger Lise Breivik, Bremnes Seashore
 • Daglig antallskontroll – tall som ikke kommer fra tellere – Marianne Andersen, Mowi
 • Kontroll på antall ved kritiske operasjoner – Dani Edvartsen, SalMar

1200-1300, Lunsj

1300-1345, Del 3: Hvor er vi? (fortsetter)

 • Telling og bruk av tall på slakteri – Brynjulf Kristensen, Nova Sea
 • Telleteknologi og påvirkning fra miljøfaktorer – Lars Georg Backer, FLS
 • Rørsystemets rolle i telling - Gunn-Marit Nerem, Cflow

1345-1400, Pause

1400-1445, Del 4: Hvordan kommer vi dit?

 • Samler vi dataen vi trenger for å lære? – Kristian Blom, AquaCloud
 • Nye verktøy for bedre oversikt – Sveinung Johan Ohrem, SINTEF Ocean
 • Fremtidig antallskontroll – Sven Jørund Kolstø, OptoScale

1445-1500, Pause

1500-1600, Del 5

 • Diskusjon om tema 1 – Hva er praktisk mulig med dagens løsninger?
 • Diskusjon om tema 2 – I hvilken grad påvirker ulike feilkilder tellenøyaktigheten?
 • Diskusjon om tema 3 – Hvordan kan vi oppnå bedre nøyaktighet?

 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner

Adresse

Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal, Norge