Til hovedinnhold
Norsk English

Fleksibilitet og langsiktig nettutvikling – workshop

SINTEF Energi og Energi Norge inviterer til workshop for forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser. Nye verktøy og case-studier presenteres som grunnlag for å diskutere behovene i bransjen.

Informasjon

Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Gardermoen
Start
Legg til i kalender
Slutt

Workshopen er for norske aktører med interesser i nettutvikling og fleksibilitet i kraftsystemet

Program og påmelding

Se Energi Norges nettsider for detaljert program og påmelding


Målet med workshopen

  • Formidle resultater fra det EU-støttede forskningsprosjektet FlexPlan, i samarbeid med FME CINELDI, og sikre at de vil komme til nytte for norske selskaper.
  • Diskutere behovene i bransjen i løpet av de neste tiårene for fornying av utdanning, kompetanse, arbeidsprosesser og verktøy for nettutvikling hensyntatt fleksibilitet.

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet.

Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett.

På workshopen vil nye verktøy og case-studier fra EU-prosjektet FlexPlan og i FME CINELDI presenteres, hvor fokus er på forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser. Spørsmål som tas opp inkluderer: Hvordan forbedre bruken av verktøy for å hensynta distribuert fleksibilitet? Hvordan ta hensyn til og forbedre scenarioer for lastutvikling? Hvilket kompetansebehov ser vi de neste tiårene innen nettplanlegging og driftsplanlegging?

Diskusjonene i workshopen vil også gi innspill til utdanningen av fremtidens sivilingeniører og til etter- og videreutdanningskurs.

CINELDI-logo

Kontaktperson

Adresse

Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen