Til hovedinnhold
Norsk English

BROHODEKONFERANSEN 2022

Havbruk i Norge – en brytningstid for konvensjonelt merdbasert oppdrett?

Informasjon

Sted
Frøya kultur- og kompetansesenter
Start
Legg til i kalender
Slutt

I år har vi fokus på havbruksnæringens utfordringer og videre utvikling, i det som kan bli en brytningstid for tradisjonelt merdbasert fjordoppdrett av laks. Et nødvendig og økt fokus på bærekraft, det grønne skiftet og etablering av nye digitale løsninger blir viktig. Likedan vil usikkerhet rundt produksjonskostnader og økonomisk risiko forbundet med nye oppdrettsformer stå i fokus. Akademia og næringsliv kan sammen bidra til nye løsninger av merdbasert oppdrett, styrke innovasjonstakt og rekruttering til framtidens oppdrettsnæring. Velkommen til tiårsjubileum!

Brohodekonferansen består av flere elementer arrangert over to dager: Studentdag, konferansemiddag (jubileumsmiddag), konferanse og et toppledermøte. Studentdagen og toppleder er for spesielt inviterte, mens nettverksmiddag og konferanse er åpent for alle. Studenter, utover inviterte, er også velkomne til å delta på konferansen - her gir vi studentrabatt.

Besøk gjerne vår Facebook side for oppdateringer.

Brohodekonferansen er møtestedet der kompetanse, erfaring og interesser på tvers av fagområder og alder utveksles. Foredrag og interaktive sesjoner mellom studenter, forskere, elever og næringsaktører vil skape nye ideer til styrket samspill og økt innovasjonstakt i havbruk.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson