Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om smarte digitale løsninger for vann- og avløpssektoren i Norge

Hva er de største behovene og utfordringene for digitalisering av VA-sektoren? SINTEF, Volue, Norsk Vann og Vannklyngen inviterer til workshop for å diskutere dette.

Informasjon

Sted
Teams-møte, lenke sendes ut til påmeldte
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Hva er allerede tilgjengelig av smarte digitale vannløsninger og hva er under utvikling? Hvordan bør vi arbeide videre med digitalisering, slik at det bidrar best mulig til å løse kommunenes oppgaver og utfordringer innen vann og avløp?

Vi trenger innspill fra kommuner, stat, interesseorganisasjoner, forskere, utdanningsinstitusjoner, bedrifter, og entreprenører!

Deltakere fra alle deler av VA-sektoren ønskes velkommen til workshop.

Påmeldingsfrist er 24. mai.

Til påmelding

Program

 • Velkommen ved forsker Stian Bruaset, SINTEF.
 • Digitalisering i VA sektoren i Norge – en innledning om nåværende status og utfordringer ved sjefsstrateg Jon Røstum, Volue.
 • Erfaring fra kommuner:
  • Den nye tidsalder er digital - Hvordan Horten bruker digitalisering for å effektivisere driften av vann- og avløpsanleggene under Smart City Vestfold konseptet. Innlegg av sjef Teknisk etat Geir Kjellsen og prosjektleder Håkon Stamgård, Horten kommune.
  • Nye muligheter innen lekkasjesøk på drikkevannsledninger og langsiktig strategi for å få ned lekkasjene i Oslo. Innlegg av overingeniør Chetan Hathi, Oslo VAV.
  • Kan VA-gebyret reduseres ved å anvende maskinlæring i driften? - VEAS visjoner og arbeid med data og digitale verktøy. Innlegg av senior prosjektleder Hilde Johansen, VEAS.

Pause 

 • Erfaring fra firma:
  • Tilgjengeliggjøring og utnyttelse av sanntidsdata for å løse vannutfordringer. Innlegg av sjefsstrateg Jon Røstum, Volue.
  • Bruk av smarte vannmålere – hva kan de tilføre bransjen? Innlegg av daglig leder Dag Almar Hansen, Techni.
  • Bruk av sensorer og IoT løsninger for å overvåke overvann og avløpsnett i byene. Innlegg av teknisk leder Roald Boge, PipeLife.
  • Helhetlig digitalisering – Miljøaspekter og fremmedvann - Anvendelse av analyse for ivaretakelse av miljøaspekter, erfaringer fra Lillestrøm. Innlegg av leder for analyse Marco Westergren, InfoTiles.

Gruppearbeid:

 • Gruppearbeidet deles inn etter følgende fagområder:
  • Renseprosesser for vann- og avløp
  • Ledningsnett for vann- og avløp
  • Overvannshåndtering med fokus på naturbaserte løsninger
 • Gruppearbeid gjennomføres i programmet Miro. Link til gruppearbeid sendes ut sammen med link til workshopen.
 • I gruppearbeidet ønsker vi å få tilbakemelding på en del sentrale utfordringer og spørsmål relatert til digitalisering. Resultatene vil oppsummeres og følges opp i WS nummer 2 som gjennomføres høsten 2021.

Workshopen er en del av prosjektet «Digital Water City in Norway» som finansieres av Norges Forskningsråd.

Påmelding

Utforsk fagområdene

Kontaktperson