Til hovedinnhold
Norsk English

Webinar om fremtidens fiskerikontroll

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til åpent webinar om fremtidens fiskerikontroll onsdag 28. april. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering? Og hvilke muligheter gir en slik tilnærming til å styrke markedsposisjonen for norsk sjømat som etisk og bærekraftig?

Informasjon

Sted
Du får en lenke ved påmelding
Start
Legg til i kalender
Slutt

I fiskerikontrollutvalgets rapport «Framtidens Fiskerikontroll» (NOU 2019: 21) blir det pekt på flere utfordringer. Særlig pekes det på at nærmest all rapportering gjennom verdikjeden er basert på egenrapportering og ikke-verifiserbare data, som gir et stort mulighetsrom for omgåelse av fiskerilovgivningen.

Nye teknologiske løsninger for en korrekt registrering av ressursuttaket

Løsningen fiskerikontrollutvalget peker på er automatisering og digitalisering, som vil kunne gi en rekke gevinster. For eksempel verifiserbar dokumentasjon på at fiskeriene er bærekraftige og lovlig, som igjen vil kunne sikre markedstilgang for norsk sjømat. Videre ligger det en rekke effektiviseringsgevinster i digitalisering.

Den teknologiske utviklingen gir mulighet for automatisert og verifiserbar innsamling av data for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket og dermed unngå at ressursregistrering må baseres på egenrapportering. Utviklingen åpner også for å flytte ressursregistrering og kvoteavregning fra landingstidspunktet til det tidspunktet ressursuttaket faktisk skjer. 

Webinar med ulike perspektiv

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean ønsker å samle næring, leverandørindustri, forvaltning og FoU-institusjoner til debatt om fremtidens fiskerikontroll. Det vil holdes innlegg fra ulike perspektiver. Webinaret avsluttes med en paneldebatt moderert av Fiskeribladets Øystein Hage.

Spørsmål eller tematikk som ønskes adressert i paneldebatten kan på forhånd sendes per e-post til programkoordinator Ole Høstmark ().

Webinaret er åpent og gratis. 

Registrer deg for å delta på webinaret her: Framtidens fiskerikontroll - hvorfor og hvordan modinisere ressurskontrollen

 

Program

Fiskeridirektoratets FangstID-program

Fiskeridirektør Per Sandberg / Seksjonssjef Thord Monsen, Fiskeridirektoratet

Konsekvenser av dårlig forvaltning sett i lys av MSC-sertifiseringer

Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

En havfiskers synspunkter på bruk av ny teknologi for ressursregistrering

Jan Roger Lerbukt, daglig leder, Hermes AS

Synspunkter og erfaringer fra en kystfisker 
Børre Johan Johannessen, leder Lurøy/Træna Fiskarlag og bruker av kystfiskeappen

Hvordan skal vi og hvorfor må vi modernisere ressurskontrollen?

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Teknologisk utvikling som en del av løsningen

John Reidar Mathiassen, SINTEF Ocean

Paneldebatt (20 minutter)

Paneldebatt moderert av Øystein Hage, Fiskeribladet
Deltakere: Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, Seksjonssjef Thord Monsen

Oppsummering og veien videre

Fiskeridirektoratet, SINTEF og moderator

 

Utforsk fagområdene