Til hovedinnhold
Norsk English

EnergiTrainee 2021 - Infomøte

Velkommen til infomøte om Energitrainee 2021!

Informasjon

Sted
Teams
Start
Legg til i kalender
Slutt

EnergiTraineene blir engasjert i en toårsperiode. Dette engasjementet innebærer 3 opphold, hvert på 8 måneder, i ulike bedrifter innenfor energibransjen. Ett av oppholdene vil være hos SINTEF Energi AS, mens de to andre vil bli hos et nettselskap (Elvia, BKK Nett, Lyse Elnett eller Statnett) og et forvaltningsorgan eller bransjeorganisasjon (NVE, DSB eller Energi Norge). Rulleringen mellom tre ulike bedrifter er hva som gjør EnergiTrainee-ordningen særegen, også sammenlignet med andre traineestillinger. Det elektriske kraftsystemet skapes og driftes gjennom et samspill mellom forskere, industri, nettselskaper, regulatorer og virkemiddelapparat. Som EnergiTrainee får man førstehåndserfaring fra tre viktige parter i dette samspillet. Det er en unik opplevelse for traineen, og en attraktiv erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet.

PROGRAM

17:00-17:30:

   - Introduksjon ved forskningssjef Knut Samdal
   - Orientering om EnergiTrainee-ordningen ved Maren Istad
   - Erfaringer fra tidligere EnergiTrainee, Magnus Askeland - Erfaringer fra EnergiTraineer 2020, Maren Refsnes Brubæk og Eirik Haugen

Etter 17:30:

   - Spørsmål

Link til utlysning - Søknadsfrist 8.november 2020

EnergiTrainee hjemmeside


Join Microsoft Teams Meeting
+47 21 40 20 28   Norway, Oslo (Toll)
Conference ID: 384 827 787#
Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options
Join with a video conferencing device
VTC Conference ID: 1296510329
Alternate VTC dialing instructions 


 

 

Utforsk fagområdene