Til hovedinnhold
Norsk English

Kurs i Målnedbryting Operativ Styring

SINTEF Manufacturing inviterer til kurset Målnedbryting Operativ Styring.

Informasjon

Sted
Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt

I en hektisk hverdag er det helt sentralt at virksomheten vår har godt definerte mål, og at disse er brutt ned til påvirkbare mål på ulike nivåer. Likeledes at disse er godt visualisert og kommunisert, og at de rette tiltakene prioriteres slik at målene nås.

Kurset passer for

Ledere og sentrale støtteressurser som ser behov for å sikre samsyn om mål, planer og tiltak, samt et transparent og effektivt arbeidssett knyttet til dette.

Gjennomføring og innhold

Kurset gjennomgår følgende elementer:

  • En kort Lean introduksjon, samt en gjennomgang av målnedbryting via Hoshin Kanri metodikken. Her tar en utgangspunkt i hvilken retning / langsiktig mål virksomheten har, hvilke kritiske suksessfaktorer som da må ivaretas, hvilke overordnede mål som etableres, hvordan disse brytes ned til operative mål i de enkelte avdelinger, samt hvordan vi etablerer planer og tiltak, for at disse målene skal kunne nås.
  • Vi gjennomgår og drøfter viktige momenter for å få dette til å bli inkludert som en del av det daglige arbeidssettet i organisasjonen. Det inkluderer hvordan en bygger opp og implementerer tavler og tavlemøter, for å sikre et arbeidssett som ivaretar mål-planer status og et arbeidssett for eventuelle korrektive tiltak.

Praktiske opplysninger

Deltakerpris er kr 3 900 eks mva og omfatter kursdokumentasjon og bespisning på kurset. Kurset faktureres ved påmelding. Ta gjerne kontakt for pris på bedriftsinterne kurs. Spørsmål og/eller påmelding kan rettes til:

  • Kjell Sigve Kvalavåg
    E-post:
    Telefon: 918 80 674

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson