Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig skog, jordbruk og matindustri

Seminar om "Teknologi for bærekraftige og effektive verdikjeder i skog, jordbruk og matindustri"

Informasjon

Sted
Katapult-senteret Manufacturing Technology
Start
Legg til i kalender
Slutt

Hvordan kan katapult-senteret Manufacturing Technology og NCE Raufoss bidra til raskere innovasjon og markedsintroduksjon av ny teknologi og digitaliserte løsninger for skog, jordbruk og matindustrien?

SINTEF inviterer, sammen med Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke og NHO Mat og Drikke, til et seminar i katapult-senteret Manufacturing Technology på Raufoss, og ønsker å ta utgangspunkt i Industrimeldingen fra 2017 og Digital21 fra 2018 hvor de fremhever følgende:

"Vi må tenke annerledes om organisering. Vi må bygge kompetanse på tvers, vi må utvikle teknologier som fungerer på tvers, vi må utvikle bedrifter som opererer på tvers, vi må utvikle regelverk på tvers, og vi må sørge for at forvaltningen også kan operere på tvers for å kunne utnytte kompetanse på tvers."

Agenda

 • 10.00-10.10 Velkommen ved Marit Aursand i SINTEF
 • 10.10-10.30 Katapult-senteret Manufacturing Technology ved Svein Terje Strandlie og NCE Raufoss v/Jon Sandvik
 • 10.30-10.50 Erfaring fra andre næringer, SINTEF
  • Innlegg v/Gaute Knutstad, SINTEF Manufacturing. Tema: "Smarte verdikjeder, smarte fabrikker og smarte arbeidere – produktivitet og attraktivitet i industrien, i dag og i morgen" 
 • 10.50-11.00 Te og kaffepause
 • 11.00-12.00 Industripresentasjoner og kort diskusjonsrunde. 15 minutters presentasjoner fra blant annet:
  • Intek Engineering, en industribedrift som stadig definerer nye forretningsmuligheter. Det nyeste eksempelet er leveransene til to batterifabrikker i Trondheim for Siemens og i Bergen for Corvus.
  • Moicon, et IT-selskap som utvikler 3D-representasjoner (digitale tvillinger) for Norges vareproduserende industri.
  • Hy5, et healthtech selskap som har utviklet verdens første hydrauliske håndprotese.
  • Isiflo, en industribedrift som produserer rørkoblinger i messing, og som er markedsleder innen sitt segment i Skandinavia, Tyskland og Frankrike.
 • 12.00-12.45 Lunsj
 • 12.45-13.30 Bedriftsbesøk hos Isiflo på Raufoss Industripark
 • 13.30-14.10 Innovasjon Norge, Norsk Landbrukssamvirke, NHO Mat og Drikke, forskningsprosjektet Iprocess
 • 14.10-14.30 Te og kaffepause
 • 14.30-15.15 Innlegg om erfaringer med klynger og bruk av katapult. Diskusjon og ideer om videre arbeid og muligheter
 • 15.15-15.30 Oppsummering

Litt bakgrunnsinformasjon

Landbruk og landbruksbasert virksomhet har stor betydning for sysselsetting og verdiskaping i lokalsamfunn i store deler av landet. Politisk er eksport fra norsk landbruk satt høyere på den politiske dagsorden.

Landbruket, inkludert verdikjeden for mat, omsetter for ca 230 milliarder NOK og sysselsetter 110 000 personer. Et politisk mål er å produsere mat til egen befolkning og øke produksjonen i takt med befolkningsveksten. En bærekraftig skog og treindustri skal gi et vesentlig bidrag til utvikling av norsk bioøkonomi, og til overgangen til lavutslipssamfunnet.


Adresse

Raufoss Industripark, Kortosveien, 2830 Raufoss