Til hovedinnhold
Norsk English

#arendalsuka: Vindkraft – til lands eller til vanns?

Dette blir årets hovedtema innen energi fra SINTEF og NTNU.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

I år som i fjor vil NTNU og SINTEF samle og oppsummere forskning på energiområdet og komme med råd til politikere basert på dette, før vi slipper industriaktører og politikere til for kommentarer og samtale.

Johan Hustad, direktør NTNU Energi, og John Olav Tande, sjefforsker SINTEF og Mission Innovation Champion, presenterer en forksningsoppsummering rundt vindkraft til lands og til vanns (landvind og offshore wind - bunnfast og flytende). Både økonomiske, energimessige og miljømessige sider blir berørt - samt muligheter med tanke på næringsutvikling og arbeidsplasser.

Så slippes industrien, NGOer og politikere til for samtale rundt våre råd. 

Arrangementet er rigget slik:

 1. NTNU og SINTEF presenterer forskning og råd basert på dette
 2. Panelsamtale med deltagere fra Næringsliv, myndigheter, NGO
 3. Panelsamtale politikere

Medvirkende:

 • Johan Hustad, Direktør, NTNU Energi
 • John Olav Tande, sjefforsker SINTEF og Mission Innovation Champion
 • Auke Lont, CEO, Statnett
 • Henriette Undrum, Plasssjef Equinor
 • Kjetil Lund, Direktør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK
 • Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon, Trønderenergi
 • Ellinor Marita Jåma, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Sametinget  
 • Hanna Nyborg Støstad, Naturvernforbundet
 • John Lauring Pedersen, Den Norske Turistforening (DNT)
 • Anders Bjartnes, Redaktør i nettmagasinet Energi og Klima, Klimastiftelsen
 • Rikard Gaarder Knutsen, Statssekretær OED, FrP
 • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen, SV
 • Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant, Energi- og miljøkomiteen, Høyre
 • Ruth Grung, Arbeiderpartiet
 • Maren Grøthe, Senterpartiet
 • Tove Eivindsen, Venstre 

Se alle SINTEF-arrangementene under årets Arendalsuke.


Fjorårets arrangement: 
Slik kan Norge bli Europas batteri – og samtidig skape arbeidsplasser og redde klimaet


 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Arendal MS Sandnes