Til hovedinnhold
Norsk English

Krevende fartøysoperasjoner ved ankomst/avgang havn

SINTEF Ocean har samarbeidet med NTNUs Institutt for marin teknikk, Trondheim Havn og Kongsberg Maritime Advisory & Training for å initiere "Kompetansesenter for krevende fartøysoperasjoner". I den forbindelse inviteres til et oppstartsmøte i Trondheim 27 november 2018.

Informasjon

Sted
Marinteknisk senter, møterom Havrommet
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Hovedfokus for arbeidet i Kompetansesenteret er bedre tilbakeføring av operasjonell erfaring til forskning/utdanningsmiljø og industri som arbeider for risikoreduksjon ved gjennomføring av krevende fartøysoperasjoner. Kompetansesenterets første aktivitet er et arbeidsmøte om krevende fartøysoperasjoner knyttet til havneanløp/avganger. 

Programmet for møtet inneholder en kort introduksjon av tanker omkring organisering og virksomhet til "Kompetansesenter for krevende fartøysoperasjoner". Deltagere vil også få mulighet til å gi input til videre planer for kompetansesenteret og hvilke temaer som kan være aktuelle å ta opp ved senere møter.

På dette møtet vil vi presentere noen utvalgte tema for å belyse utfordringer knyttet til havneanløp for forskjellige fartøystyper, innflytelse av krevende værforhold og bruk av treningssimulator. I tilknytning til enkelte presentasjoner vil det gjennomføres gruppearbeid. 

For mer informasjon om "Kompetansesenter for krevende fartøysoperasjoner" eller om arbeidsmøtet 27. november 2018 kan du kontakte .

Skip liggende i havn

Kontaktperson

Adresse

Otto Nielsens v. 10, 7052 Trondheim