Til hovedinnhold
Norsk English

Åpent MAROFF Formidlingsmøte

Shipping 4.0 – Smart bruk av operasjonelle data

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

SINTEF Ocean, i samarbeid med SHM Enabling Technologies, Brunvoll og Norges Rederiforbund, har fått støtte fra MAROFF programmet til å gjennomføre et arbeidsmøte med fokus på digitalisering for maritim næring. Hovedmålet er å konkretisere FoUI tema knyttet opp mot MARITIM21 området "Digital shipping" gjennom å presentere pågående MAROFF prosjekt og drøfte utfordringer i forhold til smart bruk av operasjonelle data.

Påmelding nederst på siden

Digitalisering av maritim næring er et av de prioriterte områdene i MAROFF 2017 utlysningen med forankring i Maritim21 strategien. Arbeidsmøtet er lagt opp som et lunsj-til-lunsj møte rundt tre hovedtema:

  • Innsamling og analyse av data
  • Smart bruk og nye tjenester av operasjonelle data
  • Bruksrett, eierrettigheter av data og standardisering og regelverk

I tillegg til innledende innlegg om MARITIM21 temaområdet "Digital shipping" og korte presentasjoner av tre MAROFF prosjekt som har elementer av digital shipping, vil det være debatter og åpne diskusjoner rundt de tre hovedtemaene. Møtet avsluttes med en åpen diskusjon om mulige prosjekttema for IPN prosjekt.

Onsdag 25. oktober

Tid Tema  
12:00 Registrering og lunsj  
13:00 Innledning Vegar Johansen, SINTEF Ocean
13:15 Keynote: "Digital shipping – Shipping 4.0" Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean
13:45 Presentasjon av pågående MAROFF prosjekt
* DSS4Lifting – Innhenting, analyse og anvendelse av data fra
løfteoperasjon på kranfartøy
* Open Bridge – Åpent rammeverk for effektiv integrasjon og
helhetlig design av neste generasjon skipsbroer
* CySiMS – Cyber Security in Merchant Shipping
Peter Halland Haro, SINTEF Digital
Andreas Hjellebakk, Vard Elektro
Per Håkon Meland, SINTEF Digital
14:30 Kaffepause  
14:45 Debatt – Prosjektenes fokus i forhold til møtets tre hovedtema Innleder: Christian Hovden, Torvald Klaveness
15:15 Industriens syn på utfordringer rundt bruk av operasjonelle data Thomas Vekve, Brunvoll
Jahn Viggo Rønningen, Norges Rederiforbund
Rune Volden, SHM Enabling Technologies
15:45 Digitale løsninger for Industri 4.0 – Industrial Data Space Arne Jørgen Berre, SINTEF Digital
16:15 Oppsummering dag 1 Svein Peder Berge, SINTEF Ocean
Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean
19:00 Middag på "To Rom og Kjøkken"  

 

Torsdag 26. oktober

Tid Tema  
08:30 Digitale plattformer for maritime anvendelser   Matthew Duke, Kongsberg Digital
Rune Volden, SHM Enabling Technologies
09:30 Brukererfaring med informasjonsfangst og -bruk Bengt-Olav Berntsen, Høglund
Magnus Christiansen, PGS
10:15 Kaffepause  
10:30 Paneldebatt – Bruks- og eierrettigheter til data Onsagers
SINTEF Ocean
SINTEF Digital
11:30 Åpen diskusjon rundt mulige prosjekter og industrirelevante tema  
11:45 Oppsummering og avslutning Svein Peder Berge, SINTEF Ocean
Ørnulf Jan Rødseth, SINTEF Ocean
Jahn Viggo Rønningen, Norges Rederiforbund
12:00 Lunsj  

 

Informasjonssider for prosjektene som presenteres på arbeidsmøtet

DSS4Lifting
OpenBridge
CySIMS

Kontaktperson

Adresse

Otto Nielsens vei 10