Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF-seminar: Slik kan Norge bli en industriell vind-stormakt

Hvordan sikre at norsk industri får leveranser til det globale vekstmarkedet "offshore vindkraft"? – En testarena på norsk sokkel må til, mente mange av deltakerne på SINTEF-seminar om temaet. SVs Heikki Holmås ga dem råd om hvordan drømmen kan bli virkelighet.

Hvordan får vi posisjonert norsk industri på det globale markedet for offshore vind, så lenge Norge ikke har noe hjemmemarked på dette feltet? Dette spørsmålet opptar SINTEFs vindkraft-general John Olav Giæver Tande.

Fra podiet etterlyste forskeren offentlig støtte til en begrenset norsk utbygging av offshore vindkraft – for at norske aktører skal få en industriell testarena på hjemmebane.

Uten en slik testarena, er det ifølge Tande fare for at norske innovasjoner gir verdiskaping i utlandet, og ikke her hjemme.

Manglende politisk vilje

Stortingsrepresentant Heikki Holmås fra SV, som også var blant innlederne, gjorde det klart at den politiske viljen som trengs for å få til en slik etablering, ikke har vært der til nå.

– Men det kan være mulig å mobilisere en slik politisk vilje på grunn av at leverandørindustrien har behov for oppdrag, sa Holmås.

– Jeg har imidlertid ikke oppfattet at de store næringsorganisasjonene så langt har vært på banen med et slikt krav. Men fremmes kravet av mange nok, er det rom for den politiske viljen som skal til, trøstet stortingsrepresentanten.

Ulike finansieringsmodeller

Holmås understreket at politisk vilje alene ikke er nok. En egnet finansieringsmodell må på plass i tillegg.

I innledningen sin gikk Holmås gjennom flere aktuelle finansieringsmodeller.

 

Videoer og presentasjoner fra
SINTEF-seminaret

Oljeprisfallet og det grønne skiftet (pdf)

 

Hvorfor og hvordan satser Kongsberg innenfor offshore vind? (pdf)

 

Innovasjoner som gir grunnlag for næringsutvikling (pdf)

 

Innlegg fra stortingsrepresentant Heikki Holmås