Til hovedinnhold

Strømningstunnelen

Strømningstunnelen

Den nye vanntunnelen CWT (Circulating Water Tunnel) er et testanlegg for optiske målingsteknikker og strømningsvisualisering. Tanken har en måleseksjon som er fullstendig transparent og som kan opereres enten med fri overflate eller med lokket på.

En student gjennomfører forsøk i testanlegget for optiske målingsteknikker og strømningsvisualisering.
Publisert mandag 29. februar 2016
Seniorforsker
+47 938 63 824

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Chittiappa Muthanna