Til hovedinnhold

Energi- og maskinerilaboratoriet

Energi- og maskinerilaboratoriet

Publisert 27. november 2014

Energi- og maskinerilaboratoriet er blant de best utstyrte, uavhengige motorlaboratoriene i Skandinavia. Velutviklede anlegg med høyt spesialisert eksperimentutstyr, instrumenterings- og datainnsamlingssystemer, og en erfaren stab er avgjørende i vår leveranse av profesjonell og tilpasset support og akkrediterte tjenester overfor våre kunder.

Maskinerlaboratoriet
Maskinerilaboratoriet ved MARINTEK
Seniorforsker
+47 930 01 403

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Brage Mo

Anders Valland