Til hovedinnhold

DipLab - Mobilt kortslutningslaboratorium

DipLab - Mobilt kortslutningslaboratorium

Dette laboratoriet skal benyttes både i forskning og utvikling for å kartlegge og forbedre produksjonsenheters egenskaper under feil i nettet.

Reaktorer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke nettet.
Reaktorer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke nettet.

Målsetting

 • Kompetansebygging og ny kunnskap
 • Utvikle og verifisere numeriske verktøy og tekniske løsninger
 • Finne svar på hvilke tiltak og løsninger som er best for å håndtere situasjoner med feil i nettet
 • Ønskelig å kunne teste produksjonsanlegg:
  • "Ride-through" egenskaper
  • Respons (strøm/spenning) ved spenningsdipp/kortslutninger
 • Kan gi nyttige erfaringer: Optimalisering av vern
  • Behov for tilpasning av vern mot lokale nettforhold
  • Bidra til kostnadseffektive produksjonsanlegg

Les mer om DipLab

Publisert 16. januar 2018

Kontakt

Dette er et mobilt laboratorium som fraktes til de lokasjoner der testingen blir utført.