Til hovedinnhold

DipLab - Mobilt kortslutningslaboratorium

DipLab - Mobilt kortslutningslaboratorium

Dette laboratoriet skal benyttes både i forskning og utvikling for å kartlegge og forbedre produksjonsenheters egenskaper under feil i nettet.

Reaktorer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke nettet.
Reaktorer gjør det mulig å utsette produksjonsanlegget for spenningsdipp med ulik dybde, uten å påvirke nettet.

Det er stort fokus på utbygging av mer fornybar energi og mens hovedtyngden av elektrisitetsproduksjonen til nå har kommet fra store kraftverk øker stadig andelen av mindre produksjonsanlegg. Slike anlegg kobles gjerne til i fordelingsnettet. Større andel produksjon fra mindre produksjonsanlegg medfører tekniske utfordringer med tanke på systemstabilitet og spenningsstabilitet ved kortvarige feil/kortslutninger i nettet.

Etter hvert som utbredelsen av fornybar produksjon fra mindre enheter slik som vindturbiner blir større, øker også behovet for å ha god kontroll på produksjonsenhetens egenskaper med tanke på transient stabilitet (egenskapene for å forbli innkoblet og produsere under og etter en feil). Fram til nå har det vært ganske vanlig å tillate den beskjedne mengden distribuert produksjon å koble helt ut under feil i nettet. Etter hvert som slik produksjon blir større i omfang blir det viktig at produksjonsenhetene klarer å ligge inne under og etter feil og bidrar til stabiliteten og spenningsstøtten i nettet. Det vil derfor bli viktig med tester (både i felt og eventuelt ved fabrikk) for å verifisere at produksjonsenhetenes egenskaper tilfredsstiller nye krav fra nettselskapene og fra internasjonale "grid codes".

DIPLAB-laboratoriet skal benyttes både i forskning og utvikling for å kartlegge og forbedre produksjonsenheters egenskaper under feil i nettet.

Målsetting

 • Kompetansebygging og ny kunnskap
 • Utvikle og verifisere numeriske verktøy og tekniske løsninger
 • Finne svar på hvilke tiltak og løsninger som er best for å håndtere situasjoner med feil i nettet
 • Ønskelig å kunne teste produksjonsanlegg:
  • "Ride-through" egenskaper
  • Respons (strøm/spenning) ved spenningsdipp/kortslutninger
 • Kan gi nyttige erfaringer: Optimalisering av vern
  • Behov for tilpasning av vern mot lokale nettforhold
  • Bidra til kostnadseffektive produksjonsanlegg
Publisert 16. januar 2018
Forskningsleder
+47 977 53 048

Kontakt

Dette er et mobilt laboratorium som fraktes til de lokasjoner der testingen blir utført.