Til hovedinnhold
Norsk English

Tatiana Sekkeseter

Business controller

Utdanning

Master i relasjonell ledelse , NTNU, 2019-2021
Bachelor of Business Administration, revisor, HiST, 2021-2004

Kompetanse og fagområder

- økonomioppfølgning, vurdering av merverdiavgift, statistikk rapportering, inntektsvurdering, fakturering, avregning, mellomregning, kredittsjekk;
- budsjettprosess, månedlig driftsregnskap, prognoser og rapportering;
- investeringer, periodisering og fordeling av kostnader, avsetninger for økonomisk risiko, oppfølgning av oppdrag i arbeid;
- utvikling, testing og implementering av nye systemer, moduler og interne rutiner.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim