Til hovedinnhold
Norsk English

Synne Hoggen Nybø

Dr.gradsstipendiat

Doktorgradsstipendiat SINTEF Ocean/NTNU 2023-2026. Veiledere Thomas Sauder (SINTEF Ocean/NTNU) og Erin E. Bachynski-Polić (NTNU). Forskningstema: Design av flytende vindparker med delt forankring (2023-2026).

Forsker med kompetanse innen marine konstruksjoner, med hovedfokus på bunnfast- og flytende vind.

Utdanning

MSc Marin teknikk NTNU (2017)

Kompetanse og fagområder

Marin teknikk, hydrodynamikk, aerodynamikk, flytende- og bunnfast vind.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/synnenyboe/

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Jonsvannsveien 82
Trondheim